Matematika - 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia - Fortuna

Matematika 5/1 - pracovní sešit

Jeden z dílů ucelené řady matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ, která byla vytvořena pod jednotným...
72,- Kč Přidat do košíku

Matematika 5/1 - pracovní sešit

Jeden z dílů ucelené řady matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ, která byla vytvořena pod jednotným...
72,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - v souladu s RVP ZV

Jde o první učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou...
150,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - v souladu s RVP ZV

Jde o druhou učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou...
150,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 - v souladu s RVP ZV

Jde o třetí učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou...
150,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 - v souladu s RVP ZV

Jde o čtvrtou učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou...
150,- Kč Přidat do košíku

Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ

Publikace obsahuje 26 návrhů zadání přijímacích zkoušek, tj. 26 souborů úloh s vyváženým...
37,- Kč Přidat do košíku

Sbírka úloh z matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a pro 2. stupeň základních škol • Početní úlohy

Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného...
160,- Kč Přidat do košíku

Sbírka úloh z matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a pro 2. stupeň základních škola • Geometrie a funkce

Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného...
184,- Kč Přidat do košíku

Technické kreslení pro 7. – 9. ročník základní školy

Publikace seznamuje se základy technického kreslení na úrovni potřebné pro běžný život.
99,- Kč Přidat do košíku