Matematika - 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia - Fraus

Nakladatelství Fraus se zhostilo s úspěchem jednoho z nejtěžších úkolů učitelů matematiky učit ji tak, aby ji děti nechápaly jako nezáživný soubor vzorců, pouček a  početních postupů, které ve svém životě nebudou příliš potřebovat, ale jako nástroj, který jim umožní lépe chápat svět a orientovat se v něm.

Matematika 6 pro ZŠ a VG Aritmetika Pracovní sešit

Pracovní sešitje praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení a číslování...
79,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 pro ZŠ a VG Aritmetika učebnice

Učebnice matematiky pro 6. ročník ZŠ a VG, a následně i učebnice pro ročníky další, vycházejí...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 pro ZŠ a VG Geometrie Pracovní sešit

Pracovní sešitje praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení...
79,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 pro ZŠ a VG Geometrie učebnice

Učebnice matematiky pro 6. ročník ZŠ a VG, a následně i učebnice pro ročníky další, vycházejí...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 pro ZŠ a VG Příručka učitele

Příručka učitele je nedílnou součástí obou učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých...
499,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 s nadhledem - Hybridní pracovní sešit

Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí ke všem učebnicím...
139,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 pro ZŠ a VG Aritmetika Pracovní sešit

Pracovní sešitje praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení...
79,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 pro ZŠ a VG Aritmetika Učebnice

Učebnice aritmetikypro 7. ročník/sekundu obsahuje následující tematické celky: Celá čísla Zlomky Pojem...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 pro ZŠ a VG Geometrie Pracovní sešit

Pracovní sešitje praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení...
79,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 pro ZŠ a VG Geometrie Učebnice

Učebnice geometrie pro 7. ročník/sekundu obsahuje následující tematické celky: Trojúhelník Čtyřúhelníky,...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 pro ZŠ a VG Příručka učitele

Příručka učitele je nedílnou součástí obou učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých...
499,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 s nadhledem - Hybridní pracovní sešit

Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím matematiky pro 7. ročník...
139,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 pro ZŠ a VG Aritmetika pracovní sešit

Pracovní sešitje praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení...
79,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 pro ZŠ a VG Aritmetika učebnice

Učebnice aritmetiky pro 8. ročník/tercii obsahuje následující tematické celky: Mocniny...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 pro ZŠ a VG Geometrie pracovní sešit

Pracovní sešitje praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení...
79,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 pro ZŠ a VG Geometrie učebnice

Učebnice geometrie pro 8. ročník/tercii obsahuje následující tematické celky: Pythagorova...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 pro ZŠ a VG Příručka učitele

Příručka učitele je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých...
499,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 pro ZŠ a VG Algebra učebnice

Učebnice Algebry pro 9. ročník (kvartu)obsahuje následující tematické celky: lomené výrazy lineární...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 pro ZŠ a VG Geometrie učebnice

Učebnice Geometrie pro 9. ročník (kvartu) obsahuje následující tematické celky: * tělesa - jehlan,...
149,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 pro ZŠ a VG pracovní sešit Geometrie

Pracovní sešit geometrie je praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení...
79,- Kč Přidat do košíku