Matematika - 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia - Nová škola

Jak řešit matematické problémy (50,-)

Knížka je určena pro nadané žáky i učitele základních a středních škol. Knížka je připravena...
50,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • Aritmetika 6 • pracovní sešit pro 6. ročník

Procvičení a prohloubení učiva zábavnější formou pomocí numerických příkladů a slovních...
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • Aritmetika 6 • učebnice pro 6. ročník

Nová učebnice zpracovaná s důrazem na činnostní učení, souhrnné zpracování učiva 1. stupně,...
56,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • Počtářské chvilky • Pracovní sešit pro 6. ročník

Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • Průvodce učebnicemi matematiky pro 6. ročník Aritmetika 6 – Geometrie 6

Průvodce učebnicemi 6 (Metodika M 6. ročník) má za cíl ukázat, jak lze vést žáky, aby mohli...
53,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • Aritmetika 7 • pracovní sešit pro 7. ročník

Příklady a slovní úlohy: přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka.
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • Aritmetika 7 • učebnice pro 7. ročník

Nová učebnice koncipovaná důsledně dle vzdělávacího programu základní škola, postupně zařazeny...
65,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • Geometrie 7 • pracovní sešit pro 7. ročník

Procvičení učiva: čtyřúhelniky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy...
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • Jak počítat s procenty • Matematika 7. ročník

Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. ročníku.
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • Počtářské chvilky • Pracovní sešit pro 7. ročník

Matematické rozcvičky, počítání se zlomky, celými a racionálními čísly
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • Geometrie 8 • pracovní sešit pro 8. ročník

Úlohy z praxe na pužití Pythagorovy věty. Sešitem prolínají výpočty obsahu obrazců, objemu...
35,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • Geometrie 8 • učebnice pro 8. ročník

Důraz kladen na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s...
65,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • Počtářské chvilky • Pracovní sešit pro 8. ročník

Matematické rozcvičky k upevnění učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami...
32,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • Rovnice a slovní úlohy • Pracovní sešit pro 8. ročník

Zaměřuje se na lineární rovnice s jednou neznámou, pozornost je věnována řešení slovních úloh...
35,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 • Algebra 9 • učebnice pro 9. ročník (65,-)

Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky...
65,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 • Geometrie 9 • pracovní sešit pro 9. ročník

Úlohy procvičující učivo podobnost rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na využití goniometrické...
35,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 • Chvilky s algebrou • pracovní sešit pro 9. ročník

Matematické rozcvičky k procvičení učiva: početní úkony s mnohočleny, rozklady mnohočlenů...
35,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 • Rovnice a slovní úlohy 2 • Pracovní sešit pro 9. ročník

Zaměřen na lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav...
35,- Kč Přidat do košíku