Matematika - 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia - SPN

Pro každý ročník vydává nakladatelství SPN učebnice matematiky, z nichž jedna je věnována aritmetice, druhá geometrii. Praktickým a užitečným doplňkem učebnic jsou pracovní sešity ke každé z nich. Další materiály k procvičení a upevnění učiva přinášejí rovněž sbírky úloh a cvičení z matematiky,

Matematická cvičení s diferencovaným zadáním pro 6. – 9. ročník základní školy

Cvičení jsou rozdělena podle ročníků a tématických celků do písemných prací. Každá z nich...
116,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník

Matematika 6 - Sbírka slouží učitelům k rozšíření námětů procvičovacích úloh využitelných...
109,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • podle RVP • aritmetika

Učebnice je první částí řady dvoudílných učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy...
127,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • podle RVP • aritmetika • Pracovní sešit

Tento pracovní sešit je praktickým doplňkem učebnice Geometrie pro 6. ročník ZŠ a tvoří spolu...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • podle RVP • geometrie

Učebnice je první částí řady dvoudílných učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy...
127,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • podle RVP • geometrie • Pracovní sešit

Tento pracovní sešit je praktickým doplňkem učebnice Geometrie pro 6. ročník ZŠ a tvoří spolu...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Sbírka úhoh z matematiky pro 7. ročník

Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 7. ročník ZŠ. Je určena...
165,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • podle RVP • aritmetika

Učebnice a pracovní sešit tvoří druhou část nové řady učebnic matematiky pro 6. - 9. ročník...
127,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • podle RVP • aritmetika • Pracovní sešit

Pracovní sešit s učebnicí tvoří druhou část nové řady učebnic matematiky pro 6. - 9. ročník...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • podle RVP • geometrie

Učebnice s pracovním sešitem tvoří druhou část nové řady učebnic matematiky pro 6. - 9. ročník...
122,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • podle RVP • geometrie • Pracovní sešit

Učebnice a pracovní sešit tvoří druhou část nové řady učebnic matematiky pro 6. - 9. ročník...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 - Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník

Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ. Je určena...
165,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 - Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník

Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ. Je určena...
165,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • podle RVP • algebra

Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic...
127,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • podle RVP • algebra - pracovní sešit

Pracovní sešit zpracovan podle požadavků RVP. Schvalovací doložka MŠMT.
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • podle RVP • geometrie

Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic...
127,- Kč Přidat do košíku

Matematika 8 • podle RVP • geometrie - pracovní sešit

Pracovní sešit podle požadavků RVP
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 - Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník

Tato sbírka poskytuje učitelům další náměty procvičovacích úloh využitelných přímo při...
165,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 • podle RVP • algebra

Učebnice je závěrečnou částí řady nových dvoudílných učebnic matematiky pro 6. – 9. ročník...
140,- Kč Přidat do košíku

Matematika 9 • podle RVP • algebra - pracovní sešit

Pracovní sešity jsou součástí učebnic, jež jsou poslední částí ucelené řady dvoudílných...
89,- Kč Přidat do košíku