Matematika 4. ročník základní školy • 1. díl (53,-)

Matematika 4. ročník základní školy • 1. díl (53,-)

Naše cena:
53 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Studio 1a1
Autor Blažková Růžena, Potůčková Jana
ISBN 16-54061
Doložka 4708/2010-22

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Knížky Studio 1+1 nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.

Orientační obsah: 1. díl * Opakování: Porovnávání čísel do tisíce, Zaokrouhlování na desítky a stovky, Sčítání zpaměti, Písemné sčítání, Slovní úlohy, Odčítání zpaměti, Písemné odčítáni, Násobení zpaměti, Jednotky času, Dělení zpaměti, Dělení se zbytkem, Dělení mimo obor násobilek, Opakování, Opakujeme geometrii, Čáry, Přímka a polopřímka, Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, Čísla v oboru od 0 do 10 000 Násobení a dělení čísly 100 a 1 000 Jednotky délky Porovnávání čísel oboru od 0 do 10 000 Sčítání a odčítání oboru od 0 do 10 000 Jednotky hmotnosti Zaokrouhlování čísel oboru od 0 do 10 000 Trojúhelník Přímky kolmé, rýsování kolmých přímek Kružnice Rýsujeme kružnice Kruh Písemné sčítání oboru od 0 do 10 000 Písemné odčítání oboru od 0 do 10 000 Písemné sčítání a odčítání Písemné násobení jednociferným činitelem Rýsujeme rovnoběžné přímky Rovnoběžky a různoběžky Přenášení a porovnávání úseček, shodné úsečky Střed úsečky Trojúhelníková nerovnost Opakování konstrukce trojúhelníku.

Všechny učebnice 1+1 i další materiály jsou vhodné pro začlenění do školních vzdělávacích programů vytvořených na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP).