Matematika 4. ročník základní školy • 3. díl

Matematika 4. ročník základní školy • 3. díl

Naše cena:
53 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Studio 1a1
Autor Blažková Růžena, Potůčková Jana
ISBN 16-54063
Doložka 4708/2010-22

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Obsah - 3. díl *Počítání v oboru do milionu Počítání v oboru do milionu - počítáme se závorkami Sčítání a odčítání přirozených čísel Vztahy mezi sčítáním a odčítáním Násobení a dělení přirozených čísel Vztahy mezi násobením a dělením Roznásobení součtu a rozdílu Aritmetický průměr Slovní úlohy Rovnoběžníky Zlomky Výpočet zlomku z čísla Zlomky - procvičování Přímá úměrnost Obsah obdélníku Obsah čtverce Jednotky obsahu Převody jednotek obsahu Výpočet obsahu čtverce a obdélníku Slovní úlohy Zlomky - opakování Vyjádření celku z části Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Síť kvádru, povrch kvádru Síť krychle, povrch krychle Síť krychle a kvádru, povrch krychle a kvádru Počítání na počítačce Opakování Pohledy na těleso Římské číslice Úkoly pro chytré hlavy Všechny učebnice 1+1 i další materiály jsou vhodné pro začlenění do školních vzdělávacích programů vytvořených na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP).