NEDOSTUPNÉ Speciální pedagogika (2. vydání)

NEDOSTUPNÉ Speciální pedagogika (2. vydání)

Naše cena:
279 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Triton
Autor Jiří Škoda Ladislav Zilcher Slavomil Fischer Zdeněk Svoboda

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru.
Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky speciálně pedagogické teorie a praxe, přičemž se opírá o poznatky a zkušenosti jak domácí, tak zejména zahraniční. Řada z nich vychází také z vlastních výzkumných šetření a zkušeností autorů, kteří připravili jednotlivé kapitoly. Kromě speciálních pedagogů, psychologů, pracovníků dalších pomáhajících profesí a samozřejmě studentů těchto oborů nesporně zaujme také další odborníky, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.