NEDOSTUPNÉ Zednické práce • Technologie 1. díl pro 1. ročník • učebnice pro odborná učiliště

NEDOSTUPNÉ Zednické práce • Technologie 1. díl pro 1. ročník • učebnice pro odborná učiliště

Naše cena:
168 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Parta
Autor Podlena Václav
Rok vydání 2001
ISBN 20-831
Doložka 27650/2000-24

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Cílové vědomosti jsou zaměřeny především na základní pracovní a technologické postupy při pracovní činnosti na stavbách, při výběru pracovních pomůcek, nářadí, stavebních strojů a materiálů. Žáci se seznámí se stavebními konstrukcemi, na nichž budou provádět stavební práce. Dále je nezbytné, aby pochopili předpisy obsahující zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygienu práce. Je nutné klást důraz na vztah žáků k životnímu prostředí, aby znali jeho význam z pohledu svého povolání a uplatňovali ho při práci ve svém okolí. V prvním ročníku je těžištěm učiva v tematických celcích o cihelném zdivu. Dále je zde obsaženo učivo o komínech, jednoduchých typech lešení, tvárnicovém, kamenném a smíšeném zdivu, o otvorech ve zdivu, základní betonářské práce, izolace a jednoduché příčky.