Nevázané písmo - Nova Script - Písanka 1 pro 3. ročník

NOVINKA Nevázané písmo - Nova Script - Písanka 1 pro 3. ročník

Naše cena:
25 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Nová škola - DUHA s.r.o.
ISBN 977-33-73N

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Nova Script

Čtení s porozuměním

Nevázané písmo Nova Script je jednoduché, vychází z tvarů tiskacích písmen a tím udržuje princip jedné náročnosti. Je typograficky i didakticky na úrovni, která odpovídá současným trendům ve výuce psaní. Vzhledem k jednoduchým tvarům bez okrasných prvků dává prostor pro individuální rozvoj rukopisu.

Jednoduché písmo s jasným oddělením grafémů výrazně zpřístupňuje psaní žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také je jednodušší pro leváky. Při jeho výuce na rozdíl od vázaného psacího písma jsou zde do jisté míry sníženy nároky na grafomotoriku, což se může příznivě odrazit na motivaci k práci a tím i na celkovém vztahu k osvojování dovednostem.

Pro 3. ročník jsou připraveny 2 písanky formát A5, každá je určená na jedno pololetí. V písankách se kromě procvičování psaní nevázaným písmem také dále procvičuje čtení psacího písma – slova a věty psané psacím písmem jsou určeny ke čtení a k přepisu do nevázaného písma.

Nakladatelství Nová škola Brno-DUHA