Občanský a společenskovědní základ - NÁBOŽENSTVÍ - učebnice

Občanský a společenskovědní základ - NÁBOŽENSTVÍ - učebnice

Naše cena:
220 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Computer Media
Autor Jaromír Schön

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a svět.

Náboženství patří k tématům, která vyvolávají obzvláště silné a protikladné emoce, a je ve značné míře zatížena předsudky. První část této knihy zkoumá obecné otázky: co je náboženství, jak je můžeme studovat apod. Obsahuje však i výbušná témata - kritiku a obhajobu náboženství, problematiku religiozity a ateismu, nových náboženských hnutí a sekt i mezináboženského dialogu.

Druhá část titulu je konkrétnější a "dobrodružnější". Věnuje se vzniku, historii i současnosti jednotlivých náboženství. Největší pozornost je věnována vlastnímu obsahu daného náboženství a jeho významu pro člověka i společnost.

Interdisciplinární přístup, který je v učebnici uplatněn, se snaží poskytnout na náboženství co nejkomplexnější pohled. Učebnice je primárně určena především středoškolským studentům, mohla by ale zaujmout i širší veřejnost. Obsahuje učivo vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, RVP pro gymnázia i pro další typy středních škol.

Učebnice zahrnuje témata:

1. Náboženství / náboženská víra / náboženská praxe (Co je náboženství?; Lze definovat boha?; Jak vysvětlují náboženství vztah boha ke světu?; Vztah člověka k bohu, náboženská víra; Jak se v náboženské víře uplatňuje rozum?; Jak se v náboženské víře uplatňuje citové prožívání a vůle?; Náboženská víra jako zdroj smyslu života; Náboženská praxe – náboženská společenství / rituál / modlitba / magie)

2. Typologie náboženství – vznik náboženství (Typologie náboženství; Jak vzniklo náboženství?) 3. Výzkum náboženství – náboženství a věda (Jak zkoumat náboženství?; Náboženství a věda) 4. Kritika a obhajoba náboženství – ateismus a teodicea (Kritika náboženství; Apologie náboženství; Ateismus a teodicea) 5. Religiozita a sekularizace / sekty (Religiozita a sekularizace; Nová religiozita; Sekty) 6. Mezináboženský dialog / sekty (Potřeba dialogu; Modely mezináboženských vztahů; Kritika i naděje) 7. Náboženství současného světa (Přehled světových náboženství) 8. Úvod do judaismu, křesťanství a islámu 9. Judaismus (Judaismus v pojmech; Posvátné texty judaismu; Abrahamovská víra; Desatero; Smlouva – vyvolený národ; Jób; Dějiny judaismu a židovského národa; Náboženské směry a sekulární Židé; Z dějin Židů na našem území; Filozofie dialogu; Modlitby, svátky a slavnosti, symboly a některé specifické prvky náboženského života) 10. Křesťanství (Křesťanství v pojmech; Život a působení Ježíše Nazaretského; Posvátné texty křesťanství; Obsah a smysl Ježíšova učení a působení; Síla Ježíšovy slabosti – služebník a vykupitel; Závěry k učení a působení Ježíše; Problémy a kritika Ježíšova učení; Z dějin křesťanství; Křesťanství v současném světě a u nás; Křesťanské svátky, svátosti, kulty svatých, symboly, praxe; Význam křesťanství – problémy, diskuse; Závěrečné slovo ke křesťanství a judaismu) 11. Islám (Islám v pojmech; Život Muhammada; Vznešený Korán; Učení islámu; Vztah islámu k jiným náboženstvím; Etika islámu; Vývoj učení islámu; Pět „sloupů“ islámu, náboženská praxe; Z dějin islámu; Šarí´a, problém džihádu; Problémy, kritika a diskuse) 12. Hinduismus (Hinduismus v pojmech; Učení hinduismu; Z dějin hinduismu; Náboženská praxe, symboly; Bhagavadgíta (Gíta)) 13. Buddhismus (Buddhismus v pojmech; Buddhův život a učení; Z dějin buddhismu; Hlavní proudy buddhismu (Théravádový buddhismus, Mahájánový buddhismus); Zen-buddhismus) 14. Filozoficko-náboženské systémy Číny (Charakteristika čínské civilizace; Konfucianismus; Taoismus)