Objektové programování v C++ v příkladech

Objektové programování v C++ v příkladech

Naše cena:
370 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Ben
Rok vydání 2011

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Kniha je určena všem zájemcům o objektové programování v jazyce C++, kteří již mají předchozí znalosti jazyka C. Text je budován tak, aby čtenář mohl postupně vlastními silami pochopit objektové programování v jazyce C++. Výklad je doplněn celkem 39 řešenými příklady.

První kapitola uvádí základní odlišnosti mezi jazyky C a C++ bez ohledu na objektové vlastnosti. Jedná se zejména o přetěžovaní a implicitní parametry funkcí, volání odkazem a použití proudů. 
Ve druhé kapitole se seznámíme se základy objektového programování v C++. Budou vysvětleny pojmy: zapouzdření, atribut, metoda, úroveň přístupu, konstruktor a destruktor. 
Kapitoly 3 a 4 vysvětlují dědičnost a spojené pojmy jako polymorfismus, virtuální metody, RTTI, abstraktní třídy, čisté virtuální metody. 
V páté kapitole se probírají výjimky a jsou doplněny informace o operátorech new a delete. 
Kapitoly 6 a 7 probírají přetěžování operátorů. Formou praktických příkladů je ukázáno přetížení operátorů pro práci s komplexními čísly a realizace třídy pro práci s řetězci. Dále jsou vysvětleny související pojmy spřátelených tříd a funkcí, mělká a hluboká kopie. 
Osmá kapitola doplňuje informace k proudové knihovně. Je uvedena hierarchie proudů, proudy specializované na práci se soubory a řetězci. Připojena je též ukázka definování uživatelských proudových manipulátorů. 
Devátá kapitola probírá konstantní a statické členy, tedy konstantní a statické atributy nebo metody. 
Kapitoly 10, 11 a 12 jsou věnovány abstraktním datovým typům (ADT). Nejdříve jsou zopakovány obecné informace o datových typech, dále se probírají pojmy signatura a axiom. Jednotlivé příklady jsou zaměřeny na jednosměrný spojový seznam, polymorfní seznam, zásobník, frontu a obousměrný seznam s ukazovátkem. 
Třináctá kapitola probírá šablony a genericitu, hlavním příkladem je šablona zásobníku. 
Čtrnáctá kapitola doplňuje zbývající rysy jazyka C++ tedy prostory jmen a ukazatele do tříd. 
Patnáctá kapitola je úvodem do standardní knihovny šablon (STL). Probírány jsou zejména šablony vector a map a dále iterátory a algoritmy.


Matoušek David