Učebnice.com Odborná literatura Český jazyk, literární věda

Český jazyk, literární věda

Informační zdroje v odborné literatuře

Publikace uvádí velmi přístupnou formou návody nejen jak provádět „pasivní“ vyhledávání...
522,- Kč Přidat do košíku

Jak na média

Ať chceme, nebo ne, média spoluutváří náš svět. Už jediný nezdařený mediální výstup může...
220,- Kč Přidat do košíku

Jak napsat odborný text

Praktická a čtivě napsaná, přitom však na vědecké bázi založená příručka. Radí uživatelům...
290,- Kč Přidat do košíku

Jak porozumět cizí řeči • Teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Publikace zabývající se poslechem – jednou z nejčastěji využívaných řečových dovedností...
190,- Kč Přidat do košíku

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Čekají vás: bakalářské práce diplomové práce dizertační práce specializační práce habilitační...
197,- Kč Přidat do košíku

Jak rozumět médiím

Marshall McLuhan (1911–1980) je jedním z nejvýznamnějších teoretiků masových médií a sociologů...
449,- Kč Přidat do košíku

Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání

Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference konané na podzim roku 2007 v Praze,...
555,- Kč Přidat do košíku

Jsme v češtině doma?

Z více než sedmdesáti tisíc dotazů zaslaných e-mailem jazykové poradně Ústavu pro jazyk...
350,- Kč Přidat do košíku

Kapitoly z české gramatiky

Kapitoly z české gramatiky jsou souborem detailních pojednání o podstatných gramatických jevech...
635,- Kč Přidat do košíku

KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole.

Vysokoškolské studium představuje významné období v životě člověka. Čas, který strávíte...
610,- Kč Přidat do košíku

Komunikace ve veřejné správě

Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po...
369,- Kč Přidat do košíku

Krizová komunikace s médii

Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi...
289,- Kč Přidat do košíku

Kurz tvůrčího psaní 2. díl

aneb od fejetony po román Představujeme dvoudílnou knižní edici Kurz tvůrčího psaní. Je určena...
220,- Kč Přidat do košíku

Lekce tvůrčího psaní - DVD

Výukové DVD Lekce tvůrčího psaní - Příběh -je unikátním kurzem spisovatelky a scénáristky...
480,- Kč Přidat do košíku

Lexikon literárních pojmů

Lidské myšlení se neustále vyvíjí a souběžně s ním se rozvíjí a upřesňuje také pojmosloví...
405,- Kč Přidat do košíku

Lingvistická antropologie

Kniha vysvětluje vztah jazyka a kultury z etnolingvistického hlediska. Zabývá se hlavními směry...
419,- Kč Přidat do košíku

Literární mystifikace

Průvodce po slavných mystifikacích, jejichž autoři dokonale napálili vydavatele, kritiky i čtenáře....
299,- Kč Přidat do košíku

Malé dějiny lingvistiky

Základní vhled do vývoje lingvistiky od nejstarších dob do současnosti Jde o informace, s kterými...
299,- Kč Přidat do košíku

Mardata - Vzpoury v žurnalistice

Dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2008–2011 Kniha se věnuje především dějinám rozhovoru,...
365,- Kč Přidat do košíku

Masová komunikace a veřejné mínění

Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti...
299,- Kč Přidat do košíku