Učebnice.com Odborná literatura Daně a účetnictví - Daňové zákony

Daně a účetnictví - Daňové zákony

♥ Daňové zákony 2019 úplná znění k 1. 1. 2019 (99,-)

Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Získejte úplná znění všech daňových zákonů k...
99,- Kč Přidat do košíku

♥ Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2019 s přehledy a komentáři změn

Tato čtenářsky oblíbená publikace obsahuje aktuální znění všech důležitých daňových zákonů...
99,- Kč Přidat do košíku

♥ Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

 Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování...
339,- Kč Přidat do košíku

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Autorka se v knize zabývá vysvětlením podstaty akruálního principu, akruálního účetnictví...
333,- Kč Přidat do košíku

Auditing pro manažery aneb Proč a jak se ověřuje účetní závěrka

Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou...
360,- Kč Přidat do košíku

Cizinci a daně - 3., aktualizované a doplněné vydání

Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává...
298,- Kč Přidat do košíku

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Publikace se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů,...
237,- Kč Přidat do košíku

Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele - 2. aktualizované vydání

Již druhé, aktualizované vydání knihy se zaměřuje zejména na právní úpravu možností vedení...
230,- Kč Přidat do košíku

Daňová evidence podnikatelů 2018 (169,-)

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové...
169,- Kč Přidat do košíku

Daňové podmínky působení neziskových subjektů

Publikace je komplexní daňovou informací především pro soukromoprávní daňové neziskové subjekty,...
420,- Kč Přidat do košíku

Daňové zákony 2018 (129,-)

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace...
129,- Kč Přidat do košíku

Daňové zákony 2018 XXL ProFi (149,-)

Komplet obsahující tištěnou publikaci v právním stavu pro rok 2018 (po všech novelách účinných...
149,- Kč Přidat do košíku

Daňový průvodce pro mzdové účetní

Publikace se týká příjmů zaměstnanců, jejich zdaňování a daňových povinností zaměstnavatele....
520,- Kč Přidat do košíku

DPH 2018 výklad s příklady (339,-)

Ve 14. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona...
339,- Kč Přidat do košíku

DPH u nemovitostí

Vydání publikace s tématikou daně z přidané hodnoty u nemovitostí je reakcí na opakující se...
390,- Kč Přidat do košíku

Elektronická evidence tržeb v přehledech (169,-)

Publikace je vhodná pro vás všechny, kdo se chcete seznámit podrobněji s EET. V přehledech podává...
169,- Kč Přidat do košíku

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání - metody, ukazatele, využití v praxi

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash...
299,- Kč Přidat do košíku

Finanční hospodaření mumicipálních účetních jednotek - po novele Zákona o účetnictví

Všechny dosud uskutečněné reformy ve veřejné sféře provázely úvahy o efektivnosti výkonu činností...
420,- Kč Přidat do košíku

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu - 105 otázek a odpovědí z praxe

Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně...
204,- Kč Přidat do košíku

Finanční účetnictví veřejného sektoru (589,-)

S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. Problematika...
589,- Kč Přidat do košíku