Odmaturuj z biologie - kompletní přehled středoškolského učiva biologie - maturita z biologie (použitá)

NOVINKA Odmaturuj z biologie - kompletní přehled středoškolského učiva biologie - maturita z biologie (použitá)

Běžná cena:
249 Kč s DPH
Naše cena:
89 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Didaktis
Autor Benešová Marika, Hamplová Hana, Knotová Kateřina, Lefnerová Pavlína, Sáčková Ivana, Satrapová Hana
Poznámka POUŽITÁ - dobrý stav

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Použitá - uvolněná stránka - opraveno, některý text barevně zvýrazněn, DOBRÝ STAV

 

  • Odmaturuj! z biologie představuje druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj. Jedná se o první titul z nové řady revidovaných vydání.
  • Titul je zpracován dle RVP pro gymnaziální vzdělávání. Je vhodným pomocníkem v přípravě na maturitní zkoušku, ale také na přijímací zkoušky na vysoké školy (studium medicíny, přírodovědných oborů či oborů týkajících se ekologie a ochrany přírody apod.).
  • Publikace je členěna do devíti hlavních celků, které se zabývají obecnými zákonitostmi živých soustav, viry a prokaryotickými organismy, protisty, rostlinami, houbami, biologií člověka, genetikou a ekologií. Druhé, přepracované vydání přináší nové informace o změnách v taxonomii organismů, blíže se zabývá poruchami a nemocemi orgánových soustav člověka, zásadami první pomoci a aktuálními globálními problémy. K obsahovým změnám došlo také v tematickém celku Genetika.
  • Přehlednost usnadňuje grafická podoba titulu, mimo jiné jeho barevnost. Hlavní text obsahuje základní středoškolské učivo a je strukturován do odrážek a odstavců s barevnými nadpisy, důležité pojmy jsou v textu zvýrazněny červeně. Orientaci v textu usnadňují barevné indexy. Žluté písmenné indexy odkazují na poznámku v postranním sloupci, černé číselné indexy odkazují na obrazový materiál (fotografii/ilustraci). Postranní sloupce doplňují informace z hlavního textu, krátké odstavce objasňují pojem z hlavního textu, přinášejí nějakou zajímavost, nebo poukazují na praktické využití poznatku.
  • Porozumění a zapamatování napomáhají názorné barevné ilustrace a fotografie s popisky, schémata, tabulky a mapky.
  • Součástí titulu je přehledný rejstřík, který pomáhá při vyhledávání základních pojmů a témat v titulu.