Odmaturuj z matematiky 1 - logika, geometrie a kombinatorika, rovnice a nerovnice, výrazy a funkce - maturita z matematiky

Odmaturuj z matematiky 1 - logika, geometrie a kombinatorika, rovnice a nerovnice, výrazy a funkce - maturita z matematiky

Naše cena:
199 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Didaktis
Autor Čermák Pavel, Červinková Petra
ISBN 80-7358-014-4

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Odmaturuj z matematiky 1 - logika, geometrie a kombinatorika, rovnice a nerovnice, výrazy a funkce - maturita z matematiky. Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku matematiky, např. logiku, geometrii a kombinatoriku, všechny typy rovnic a nerovnic i problematiku výrazů a funkcí. Kniha je přehledně zpracována do 38 kapitol, které jsou dále členěny na menší podkapitoly, příp. i menší tématické celky. Snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a zajímavostí. Každá kapitola je doplněna vzorově vypracovanými řešenými příklady, které pomohou při řešení konkrétních matematických úloh. Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium matematiky