Přehled středoškolské matematiky - matematika pro střední školy a gymnázia

Přehled středoškolské matematiky - matematika pro střední školy a gymnázia

Naše cena:
358 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Prometheus
Autor Polák Josef
ISBN 978-80-7196-356-1

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Přehled středoškolské matematiky - matematika pro střední školy a gymnázia + maturita i přijímací zkoušky na VŠ. Učebnice nakladatelství Prometheus. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do těchto deseti oddílů: 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin. 2. Číselné obory. 3. Základní poznatky z algebry. 4. Funkce. 5. Rovnice a nerovnice. 6. Posloupnosti a řady. 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika. 8. Matematická analýza. 9. Geometrie (planimetrie a stereometrie). 10. Analytická geometrie. Studium knihy lze doporučit jak studentům maturitních ročníků středních škol, tak i studentům prvních semestrů vysokých škol, zejména matematicko-fyzikálního a technického zaměření. Optimální ovšem bude, když se student naučí s knihou pracovat již v průběhu svého středoškolského studia, nejlépe od I. ročníku. Kniha může být užitečná i tomu, kdo učivo středoškolské matematiky v podstatě zná a chce se podívat třeba jen na některé úseky, které bud' pozapomněl, nebo které se v době, kdy studoval, na střední škole neprobíraly. Takový čtenář najde při čtení kapitoly, která ho zajímá, i potřebné odkazy na věci, které pro studium zvoleného tématu potřebuje znát z jiných kapitol. Ještě lepší pomůckou mu však bude rejstřík na konci knihy, podle něhož potřebné pojmy snadno vyhledá. Rejstřík bude samozřejmě užitečný i pro čtenáře, který bude studovat postupně celou knihu, neboť je v povaze matematiky, že spolu souvisí a prolínají se různé její disciplíny. Tradiční dělení na aritmetiku, algebru, matematickou analýzu, geometrii atd. nikterak neznamená, že tyto celky jsou samy v sobě uzavřeny. Naopak. Modernizace vyučování matematice, jež se uskutečňuje v posledních letech prakticky na celém světě, tyto celky uvědoměle ruší a hledá jednotící pojmy a metody používané ve všech nebo v několika matematických oborech. Čeká vás maturita?Tato příručka vám usnadní přípravu.