Říkej si se mnou • Říkanky, básničky a pohádka k procvičování správné výslovnosti

Říkej si se mnou • Říkanky, básničky a pohádka k procvičování správné výslovnosti

Naše cena:
199 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Computer Press
Autor Bohdana Pávková, Richard Šmarda
ISBN 80-251-0528-8
Předmět KD0082

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Grafomotorická cvičení, říkanky, básničky - k procvičování správné výslovnosti! Rozšiřování slovní zásoby zábavnou formou!

Říkej si se mnou je další z řady knih uznávaných autorů Bohdany Pávkové a Richarda Šmardy. Jde opět o velmi nápaditou knížku pro děti útlého i staršího věku. Nejedná se o pouhé seřazení básniček a říkanek do jedné knihy.

Jako v každé jiné publikaci jmenovaných autorů jsou děti přilákány ke spolupráci řadou jiných aktivit, konkrétně hádankami, vystřihovánkami, dolepováním obrázků do textů říkanek, grafomotorickými cvičeními.

Publikace najde uplatnění i v oboru logopedie. V úvodu autorka odkazuje na nutnou spolupráci s logopedem. Knížka je zajímavým doplňkovým logopedickým materiálem, ale je nutné, aby logoped po zhodnocení celkového stavu řeči dítěte doporučil výběr říkanek.

Spolupráce s logopedem je vítána i proto, aby při nácviku výslovnosti nedocházelo k automatizaci nesprávných návyků nebo naopak k nežádoucí hyperkorektní výslovnosti. Velmi si cením toho, že autorka u každé z říkanek uvedla autora nebo původ v lidové slovesnosti.

Básničky napomohou i rozvoji slovní zásoby, navíc podporují rytmizaci a mohou být využity při nácviku správného tempa řeči. Publikace se velmi dobře uplatní při celkovém rozvoji řečových dovedností. Mgr. Michaela Voldřichová klinická logopedka