Rozumím sobě, poznávám ostatní

Rozumím sobě, poznávám ostatní

Naše cena:
390 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Raabe

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Nácvik emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním věku.

oční a sociální stránky dítěte, jeho orientaci ve vztazích s dospělými i vrstevníky ve skupině. Poznáváním sebe sama, porozuměním sobě, svým emocím, se děti hravými aktivitami učí porozumět životu kolem sebe, odlišnostem mezi lidmi, empatii a respektu

Publikace ROZUMÍM SOBĚ, POZNÁVÁM OSTATNÍ s podtitulem Nácvik emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním věku je tu pro všechny děti ve věku 5–8 let s různou mírou obtíží v orientaci v emočně-sociálních dovednostech, například děti s SVP, ADHD nebo děti nadprůměrně nadané. A samozřejmě pro jejich pedagogy a rodiče, kteří budou dětem respektujícími průvodci.

  • Vysvětlení původu obtíží a cíle nácviku.
  • Motivační příběh.
  • Metodické návody a doporučení.
  • Tipy na aktivity do výuky.
  • Pracovní listy.
  • Napsaly zkušené speciální pedagožky.

 
Publikace je provázána se vzdělávacími oblastmi RVP PV.

Obsah:

1. Úvod
2. Jak funguje mozek
3. Příběh – Nezvyklé setkání
4. Povídání a náměty pro pedagogy a rodiče
5. Práce s pracovními listy
6. Já a moje tělo
   Doporučení pro učitele a rodiče
   Aktivity
7. Já a moje pocity
   Doporučení pro pedagogy a rodiče:
       Povídání a náměty pro pedagogy a rodiče o důvěře a vytváření pravidel
      Zásady pro vytváření pravidel
      Doporučení pro pedagogy
      Doporučení pro rodiče
      Když nastanou konflikty
      Předcházení konfliktům
   Aktivity
8. Já a moje rodina
   Doporučení pro pedagogy
   Aktivity
9. Já a svět kolem
   Aktivity
10. Závěr
11. Doporučená literatura