Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí

Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí

Naše cena:
399 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Raabe

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Činnosti a náměty pro rozvoj předmatematických představ a myšlení dětí předškolního věku

Publikace je užitečnou podporou pro rozvíjení předmatematického myšlení dětí předškolního věku. Zaměřuje se na celou šíři matematické pregramotnosti předškoláků od základních početních operací, základních číselných pojmů a geometrických představ až po orientaci v prostoru a chápání časových posloupností. To vše je podáno v hravých a zábavných aktivitách vycházejících z možností a praxe a mateřských škol.

Obsah 

  1. Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace
  2. Základní geometrické představy
  3. Orientace v prostoru a rovině
  4. Orientace v čase, chápání časových pojmů a posloupností

Ediční řada Rozvíjíme dítě v předškolním vzdělávání

Cílem ediční řady je přinést učitelkám v mateřských školách, ale také rodičům množství hravých a inspirativních námětů s metodickou podporou pro správný rozvoj dětí předškolního věku. Ačkoli se jednotlivé publikace tematicky soustřeďují k vybraným vzdělávacím oblastem RVP PV nebo dovednostem dětí, nabízené aktivity jsou vždy dokonale propojené s dalšími oblastmi předškolního vzdělávání a zachovávají si celostní, integrovaný charakter.

  • originální a zábavné náměty na rozvíjející aktivity v MŠ
  • na míru očekávaným výstupům RVP PV
  • důkladně rozpracovaná metodická doporučen

Autorský tým této jedinečné ediční řady zahrnuje jak přední české odbornice na předškolní vzdělávání, tak učitelky MŠ z praxe.