Ruština na dlani - učebnice

Ruština na dlani - učebnice

Naše cena:
179 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Korityák
Rok vydání 2017

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:


Ruština na dlani 1 - Učebnice pro inkluzivní výuku

Ruština na dlani je papírová multimediální učebnice, která za pomoci QR-kódů komunikuje s telefony a tablety všech značek. Díky tomu žáci pracují s klasickou knihou a multimedia využívají jen když je to opravdu účelné – poslech, ozvučené texty s velkými písmeny pro dyslektiky, nahrávky slovíček a frází nebo kultura. 

Učebnice byla akreditována jako inkluzivní učebnice. Základní úroveň je nastavena pro běžnou třídu. K ní jsou doplněny rozšiřující materiály pro nadané žáky a kompenzační pomůcky pro dyslektiky a dysgrafiky. To vyučujícím velmi usnadní výuku samotnou, ale i psaní IVP.

 

Skladba učebního souboru:

Učebnice

Pracovní sešit 1

Pracovní sešit 2 (s integrovanou písankou)

Metodická příručka

Tematické karty s obrázky (soubor karet A4 dle tematických okruhů učebnice)

Pexeso

Kartičky se slovíčky a frázemi (lístečková metoda ­– z jedné strany je slovo rusky, z druhé česky)

Písanka pro dysgrafiky (doplňující písanka ­– stejné uspořádání, ale větší míra názornosti)

 

Komu je učební soubor určen?

Učební soubor je určen pro běžné třídy, dyslektiky, dysgrafiky, nadané žáky a pro děti cizinců z ruskojazyčných rodin.

Základní úroveň učiva je nastavena pro běžné žáky základních škol. Rozsah učiva základní úrovně učebnice odpovídá úrovni A1 stanovené RVP ZV. K základnímu učivu jsme připojili materiály a kompenzační pomůcky pro dyslektiky a dysgrafiky. Jejich potřebám vyhovuje komunikativní přístup ve výuce, který je efektivní a vede žáky k dovednosti se domluvit.

Pro nadané žáky jsme připravili rozšiřující materiály se spoustou odkazů na další zdroje, aby si mohli volit informace dle svých zájmů a potřeb.

Pro středoškoláky. Díky rozšiřujícím materiálům pro nadané žáky lze s učebnicí dosáhnout úrovně B1, proto byla schválena i pro výuku žáků středních škol. Doporučujeme její použití pro druhý cizí jazyk u prakticky zaměřených oborů.

 

Co komu soubor přináší?

           Žáci –  dostávají jednoduchou učebnici, která se nezabývá teorií, ale směřuje přímo ke schopnosti dorozumět se. Výběr učiva je natolik účelný, že každý, kdo zvládne fráze a slovíčka, se domluví v běžných situacích.

          Žáci s poruchami učení – učebnice je provázána s doplňujícími materiály a kompenzačními pomůckami. Nahrávky učebních textů umožňují individuální práci doma nebo s asistentem.

          Nadaní žáci  – pro ně je připravena ruská hudba od klasiky po současnost, odkazy a klíčová slova pro samostudium, důležitá slovesa navíc, ukázky z ruských filmů, rozšiřující texty pro samostatnou četbu.

          Učitelé – komplexní přípravy rozšířené o materiály pro žáky s poruchami učení a pro nadané žáky. Fakticky trojitá příprava v jednom. Díky tomu odpadá nutnost dohledávání doplňkových materiálů.

  Podpůrná opatření

 

Slabí žáci

Nadaní žáci

- Komunikativní přístup ve výuce

- Využití metody řízené konverzace včetně TPR (total physical response = úplná fy-zická odezva, kterou se rozumí vykonávání povelů žákem)

- Činnostní nácvik poslechu (vybarvování dle diktátu, oblékání postav dle pokynů atd.)

- Velká zásoba písní, básní a rytmických cvičení určených k memorování

- Jazykově-pohybové hry typu „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“

- Rozcvičky v ruštině

- Fixace gramatiky modelovou větou (ve frázích)

- Předpřipravené zápisy z výuky

- Nácvik psaní azbuky bez slovních popisů – znaky jsou nakresleny prostorově, aby bylo zřejmé pořadí tahů (modifikace Waldorfské metodiky),

- Uvolňovací cviky pro dysgrafiky

- Učení slovíček a frází pomocí lístečkové metody

- Učení slov a frází pomocí audionahrávek

- Návod na nastavení ruské klávesnice s českým prstokladem pro těžké dysgrafiky, kteří ani při veškerém úsilí nezvládnou přečíst, co sami napsali.

- Rozšiřující „cvičení pro šikovné“ – část cvičení pro šikovné žáky je záměrně natolik jednoduchá, že je zvládnou i slabí žáci. V okamžiku, kdy takovýto žák úspěšně splní úkol „pro šikovné“, zažívá silný pocit úspěchu, který je velmi motivující.

- Manuální cvičení a činnosti (např. zdobení triček nebo vaření), při nichž mohou vy-  niknout neintelektuálně založené děti.

 

- Průřez ruskou hudbou

- Ukázky z ruských filmů a pohádek

- Klíčová slova pro samostatné vyhledávání na internetu

- Seriál „Jak se učit cizí jazyk“

- Aplikační bloky, kde žáci mohou sami bez pomoci učitele číst

- Fonetické přepisy ruštiny pro vizuální typy žáků (většinou logicky založené děti, které mají potřebu mít veškeré své konání pod kontrolou)

- Dvojí fixace gramatiky (modelovou větou a gramatickým pravidlem)

- Výklad gramatiky pomocí vizuálních           schémat

- Učení slovíček a frází pomocí lístečkové metody

- Učení slov a frází pomocí audionahrávek

- Návod na nastavení ruské klávesnice s českým prstokladem pro komunikaci na internetu a na sociálních sítích v ruském jazyce

- Rozšiřující cvičení pro nadané

- Sebehodnocení v každé lekci, kde žáci jmenovitě označí, co už umí a co nikoliv.

- Kontrolní audiosmyčky (tzv. „trojtakt“: česká věta – pauza pro odpověď žáka – správná odpověď pro kontrolu v ruštině)

- Roční plán učiva - kde mají žáci vizualizovaný celkový pokrok při učení jazyka

- speciální sešit pro samořízené učení nadaných žáků.

 

      

Inkluzivní učebnice?

           Inkluze je jeden z nejdiskutovanějších výrazů posledních let. Není divu, že si pod ním lidé představují mnohé. My se přidržíme původní myšlenky, že se jedná o společné vzdělávání všech dětí. Tedy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, společně s běžnou populací a také s nadanými a velmi nadanými žáky v jedné třídě.

          To je pro učitele velmi náročné. Kromě běžných příprav musí připravit nejen materiály pro žáky se specifickými potřebami, ale i rozšiřující materiály pro nadané žáky, kteří by se nudili.

          Právě takovou „širokospektrální přípravou“ by měla být tato učebnice. Snažili jsme se do ní zařadit kompenzační pomůcky pro dyslektiky a dysgrafiky.  Jejich potřebám je uzpůsobena i metodická koncepce. Pro žáky nadané a velmi nadané jsme zase připravili rozšiřující materiály se spoustou odkazů na další zdroje, aby si mohli volit informace dle svých zájmů a potřeb. Vycházeli jsme z rad učitelů s mnohaletou praxí, z doporučení vydávaných psychologicko-pedagogickými poradnami, z odborné literatury i z kompenzačních pomůcek, které existovaly na speciálních školách v období socializmu. A také z vlastních zkušeností.

           Učebnice vznikala čtyři roky a během této doby jsme materiály průběžně ověřovali v praxi. První zkušební výuku jsme provedli na Cyrilometodějském gymnáziu a  střední pedagogické škole v Brně (školní rok 2014/15). Ověřování se účastnilo 12 žáků v rámci kroužku. Další souvislá výuka podle učebnice probíhala ve školním roce 2015/16 a 2016/17 na ZŠ TGM v Milovicích. Tam se podle ní ve třech třídách učilo 48 žáků. Z nich více než třetina měla IVP.  Na základě ověřování jsme materiály průběžně upravovali.

          Vám se do rukou dostává šestá verze učebnice. Doufáme, že se vám s materiály bude dobře pracovat, ale jsme si jisti, že budete mít další nápady, jak knihu vylepšit. Budeme rádi, pokud se s námi o své nápady a zkušenosti podělíte, aby  další vydání bylo opět o něco lepší.

           Základní úroveň učiva je nastavena pro běžné žáky základních škol. Rozsah učiva základní úrovně učebnice odpovídá úrovni A1 stanovené RVP ZV.

          Pokud nadaní žáci plně využijí potenciálu aktivit, mohou se dostat až na úroveň B1. Ta odpovídá požadavkům RVP pro střední vzdělávání. To je horní hranice rozsahu učiva, kterou rozhodně nemusíte splnit. Ale máte k dispozici potřebné materiály pro případ, že budete mít nadaného žáka ve třídě. Tento navýšený rozsah učiva umožňuje Vyhláška MŠMT z 21. ledna 2016 §27 (5):      

          „Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem.“

          Minimální úroveň toho, co musí zvládnout žáci s poruchami učení, stanoví RVP ZV 2016. Požadavky jsou skutečně velice mírné a splnitelné. Této úrovně při ověřování dosáhli všichni žáci už během prvního roku studia.

Když jsme se pustili do psaní nové učebnice ruštiny, řešili jsme dilema, zda vytvořit klasickou papírovou knihu, nebo „moderní“ učebnici do tabletu.

Ani jedna varianta však nebyla ideální. Možnosti knihy jsou v porovnání s multimédii omezené – kniha nepřehraje video ani vás nevyzkouší ze slovíček. Avšak myšlenka, že se děti budou celé dopoledne dívat do tabletů, nás děsila.

Proto jsme začali hledat zcela nové řešení, aby se žáci nadále učili z klasických knih, ale měli k dispozici i výhody současné techniky. Představujeme vám papírovou multimediální učebnici, která za pomoci QR-kódů komunikuje s telefony a tablety všech značek. Žáci díky tomu pracují s papírovou knihou a nahrávky si mohou kdykoliv pustit na svém telefonu.

 
Na učebnici se dá vypíchnout několik výhod:
1. Byla schválena jako inkluzivní a jako taková dostala razítko - je určena pro běžné třídy "obohacené" o dyslektiky a dysgrafiky + nadané děti a děti z ruskojazyčných rodin. Pro tyto skupiny má kompenzační pomůcky a rozšiřující materiály.
 
2. Kniha je multimediální, ale zároveň papírová. Tím uchovává používání papírových učebnic, ale nebrání ani "pokroku" nové doby. 
 
3. Na rozdíl od většiny učebnic byla regulérně po dobu dvou let testována.
 
Pozor!
Kupte oba pracovní sešity k Ruštině na dlani a učebnici dostanete zadarmo.
 
Školy, které zakoupí Sadu materiálů pro učitele (obsahuje všechny prvky souboru) dostanou k pracovním sešitům zdarma učebnice pro všechny žáky. PS 1 za 79,- + PS 2 za 79,- = učebnice zdarma
Tato nabídka platí jen pro školy!!!