Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus) (262,-)

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus) (262,-)

Naše cena:
262 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Prometheus
Autor Hudcová Milada, Kubíčková Libuše
ISBN 9621216

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Sbírka úloh z matematiky obsahuje základní témata středoškolské matematiky. Navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, M. Hudcová a L. Kubičíková, Prometheus, Praha 1991 [1].Sbírka [1] vznikla v době, kdy na SOU byla ve tříletých učebních oborech vyšší hodinová dotace 4-2-2, nyní je hodinová dotace převážně 2-1-1. Proto autorky doporučují na začátku výuky v nástavbovém studiu vycházet ze sbírky [1] a pak na ni navázat úlohami z této sbírky.Cílem sbírky je ulehčit a urychlit práci učitelů matematiky, sjednotit úroveň matematických znalostí a dovedností studentů a poskytnout jim možnosti k případnému samostatnému domácímu studiu. Pro zájemce o matematiku, pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací zkoušce na vysokou školu, je zařazen dostatek úloh odpovídající obtížnosti. K tomu je zaměřena i závěrečná kapitola.Sbírka vychází z osobních zkušeností autorek při vyučování matematice na příslušných typech studia. Proto se od tradičního pojetí odlišuje tím, že důrazněji respektuje:• úroveň vstupních dispozic studentů,• časové možnosti vyučování matematice ve škole i v mimoškolní přípravě studentů,• často se vyskytující nutnost samostatného domácího studia,• zájem některých studentů pokračovat ve studiu na vysoké škole.Z uvedených důvodů ve sbírce najdete v rámečcích stručné přehledy základních poznatků (označené P), značný počet příkladů (řešených úloh) a na ně navazující úlohy s rostoucí obtížností (zpravidla a) až h), nebo a) až d)). V závěru kapitol jsou zařazeny obtížnější úlohy, některé z nich pak mají návody k řešení buď přímo v zadání úlohy, nebo ve výsledcích.Poslední část sbírky umožní samostatné ověření dosažené úrovně pomocí kontrolních prací. Ty jsou rozčleněny na monotematické práce a práce obsahující úlohy z různých tematických celků. Studenti tak mají možnost zhodnotit své znalosti a dovednosti v různých fázích studia. Čeká vás maturita?Tato příručka vám usnadní přípravu.Čeká vás maturita?Tato příručka vám usnadní přípravu. Vhodné jako příprava na přijímací zkoušky na VŠ.