Materiály pro školy a učitele

Osnovy, vzdělávací programy, vyhlášky, předpisy i oficiální portrét prezidenta Miloše Zemana.

Aktivní naslouchání při vyučování

Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ Naslouchání je zdaleka nejvyužívanější...
195,- Kč Přidat do košíku

Analýza vyučování

Vyučovací proces lze poměrně jednoduše a jednoznačně vymezit - žáci se učí a učitel řídí...
319,- Kč Přidat do košíku

Cílená zpětná vazba

Metody pro vedoucí skupin a učitele Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky...
279,- Kč Přidat do košíku

České vysoké školství - Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989 - 2009

Renomovaní čeští autoři přináší první komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého...
319,- Kč Přidat do košíku

Dítě, škola a matematika - Konstruktivistické přístupy k vyučování

Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě...
309,- Kč Přidat do košíku

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory...
212,- Kč Přidat do košíku

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků 2., doplněné vydání. Hodnocení žáků ve vyučování, jako nezbytná součást...
269,- Kč Přidat do košíku

Integrace obsahu vyučování - Integrované slovní úlohy napříč předměty

Integrace obsahu učiva v základní škole je stále velmi diskutovanou problematikou současné doby....
229,- Kč Přidat do košíku

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program - 2. vydání

Souhrn požadavků na funkční strukturu individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné...
249,- Kč Přidat do košíku

Jak se učí učitelé

Jestliže požadavek celoživotního učení platí pro všechny profese, pak pro učitelskou profesi...
229,- Kč Přidat do košíku

Jak zvládnout stres za katedrou

Se stresem se dnes potýká řada lidí. Mezi ty, kdo nejčastěji musí čelit stresovým situacím,...
220,- Kč Přidat do košíku

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Horst Belz, Marco Siegrist Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Východiska, metody, cvičení...
385,- Kč Přidat do košíku

MERITUM Výchovné poradenství

MERITUM Výchovné poradenství je praktická pomůcka pro výchovné poradce a ty, které tato školská...
499,- Kč Přidat do košíku

Náměty pro multikulturní výchovu

Poznáváme jiné národy Kniha poskytuje formou pestrých aktivit dětem základní informace o jiných...
287,- Kč Přidat do košíku

Paragrafy vedoucího dětského kolektivu

4. novelizované a rozšířené vydání základního právního manuálu pro práci s dětskými kolektivy....
199,- Kč Přidat do košíku

Pedagogická intervence u žáků ZŠ - Meritum

Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní...
513,- Kč Přidat do košíku

Počítač pro učitele Příručka, díky níž budete vědět více než žáci!

Chcete vědět, jak ovládat svůj školní počítač a používat školní počítačovou síť? Chcete...
297,- Kč Přidat do košíku

Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů

Knihu lze doporučit učitelům, kteří začínají s výpočetní technikou při výuce a to zejména...
199,- Kč Přidat do košíku