Sleva 50% - Global Issues in the ELT Classroom (250,-)

AKCE Sleva 50% - Global Issues in the ELT Classroom (250,-)

Běžná cena:
500 Kč s DPH
Naše cena:
250 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel NaZemi - společnost pro fair trade
Autor James Thomas
ISBN 9788025427323
Předmět Angličtina

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Příručka pro učitele Global Issues in the ELT Classroom obsahuje 32 výukových plánů hodin (45-90 min) o globálních tématech - jako např. chudoba, diskriminace žen ve světě, situace lidí žijících ve slumech, klimatické změny, předčasná manželství, problém analfabetismu, Fair Trade, AIDS, nedostatek vody, humanitární pomoc.

Témata byla vybrána na základě osmi Rozvojových cílů tisíciletí OSN. Plány jsou rozděleny podle tří jazykových úrovní: preintermediate, intermediate a upper-intermediate.

Cílem je přiblížit studentům AJ současné globální problémy zajímavou formou. V dnešním globalizovaném světě je pro studenty nezbytné vědět, co se kolem nich děje a co s tím sami můžou dělat. U mnoha globálních problémů se studenti tedy zamýšlí nad příčinami, dopady a dalšími souvislostmi.
Metody, které byly použity, rozvíjí jak kreativitu studentů tak i jejich kritické myšlení.

Studenti např. vytváří plakáty, prezentují je, vymýšlí scénky, hrají rolové hry, vyplňují kvízy, pracují s obrázky...

U mnoha aktivit se pracuji ve dvojicích či skupinkách, což dále vede k rozvíjení některých z klíčových kompetencí.
V rámci jazykových cílů jsme se zaměřili na rozvoj všech čtyř dovedností a slovní zásoby. Je pak na samotném učiteli, zda se rozhodne zařadit i další cíl (např. procvičování komparativu, superlativu při srovnávání životních situací dvou lidí, či zařazení užitečných frází pro prezentování plakátů). Každý plán hodiny má dvě části - instrukce pro učitele a pracovní listy pro studenty. V instrukcích pro učitele lze nalézt mnoho návodných otázek pro diskuzi a některé plány jsou doplněny i o infoboxy se základními informacemi o probíraném tématu či zemi. Základní myšlenkou této příručky je, že učitel nemusí být expert na globální problémy, aby je učil.

Podrobný popis produktu

Globální témata ve výuce angličtiny – publikace pro lektory a učitele anglického jazyka, která pomůže studentům orientovat se v aktuálních globálních problémech, hledat jejich příčiny a souvislosti s našimi životy.

Publikace získala mezinárodní cenu Britské rady (British Councill) ELTons 2010 v kategorii The Cambridge ESOL International Award for Innovation. Učitelé zde najdou 30 vypracovaných plánů hodin pro úrovně mírně, středně pokročilí a pokročilí studenti.

Materiál je celý v anglickém jazyce. 

Dostupný na CD nebo v tištěné podobě, obsah se neliší!

Ukázka aktivit.

The Rich and the Poor (aktivita k Mezinárodnímu dni boje proti kolonialismu - 21. února)

Aktivita se zaměřuje na příčiny chudoby ve světě s důrazem na její historické kořeny. Z jazykového hlediska studenti procvičí dovednosti čtení a mluveného projevu. Aktivita je součástí publikace Global Issues in ELT, kterou Společnost pro Fair Trade vydala v roce 2008.

 

Hunger (aktivita z Global Issues)

čas: 45-90 minut, pro koho: středně pokročilé (intermediate)