Sleva - Angličtina 9 • Way to Win • učebnice

Sleva - Angličtina 9 • Way to Win • učebnice

Běžná cena:
219 Kč s DPH
Naše cena:
110 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Fraus
Autor Betáková, Dvořáková
Rok vydání 2008
ISBN 9788072386734

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Posilování mezipředmětových vztahů, praktické využití jazykového portfolia, motivační úvodní stránky, reálie anglicky mluvících zemí, čerpání z denního života dětí odpovídajícího věku, abecední slovní zásoba s přepisem výslovnosti a překladem, množství atraktivních fotografií, poutavě ilustrované příběhy, úkoly pro vlastní tvorbu a projev, cvičení zaměřená na porozumění, aktivní rozšiřování slovní zásoby, krátké příběhy určené k četbě po určitých etapách výuky, písničky, přepis výslovnosti ve zjednodušené formě i formě mezinárodní, gramatické přehledy s vysvětlením a příklady, možnost induktivního i deduktivního přístupu ke gramatice nabízí pestrou řadu aktivit, dostatek poslechů (namluveno rodilými mluvčími), čtivých příběhů ze života dětí s výchovnými prvky, které jsou podány nenásilnou formou (směřování k toleranci vůči národnostním rozdílům, podněty k úvaze o každodenních etických otázkách) poskytuje dostatečnou variabilitu tím, že nabízí možnost induktivního i deduktivního přístupu a součástí lekcí jsou cvičení označená PLUS, která mohou být využita studenty víceletých gymnázií nebo nadanějšími žáky základních škol.