Slovník české frazeologie a idiomatiky 2 Výrazy neslovesné

Slovník české frazeologie a idiomatiky 2 Výrazy neslovesné

Naše cena:
590 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Leda
Autor F. Čermák, kolektiv autorů
Rok vydání 2009
ISBN 80-7335-217-2

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž výběr se už v tomto vydání opírá o korpusová data, nabízejí svým pojetím komplexní informace o dnešním úzu frazémů včetně synonymie, cizojazyčných ekvivalentů ap. První tři díly vycházejí v nových, upravených verzích, zcela nový je čtvrtý svazek, který se věnuje frazémům větným.