Sprechen Sie Deutsch? 1 • kniha pro studenty - učebnice němčiny pro střední a jazykové školy

Sprechen Sie Deutsch? 1 • kniha pro studenty - učebnice němčiny pro střední a jazykové školy

Naše cena:
288 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Polyglot
Autor Dusilová Doris, Kolocová Vladimíra, Brožíková Lucie, Goedert Ralf, Schneider Mark, Vachalovská Lenka, Krüger Jens
ISBN 9788086195179
Doložka 18825/2000-22

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Sprechen Sie Deutsch? 1 spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu, náměty k mluvenému a psanému projevu.

Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky. Učebnicový soubor Sprechen Sie Deutsch? se skládá z vlastní žákovské učebnice, audio CD nebo kazet a knihy pro učitele. První díl je doplněn metodickou příručkou a multimediálním programem na CD-ROMu.

Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk. Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce v 1. díle umožňují dosažení referenční úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce.