Technologie 3 pro 3. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku

Technologie 3 pro 3. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku

Naše cena:
191 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Sobotáles
Autor Křupalová Zdeňka
Rok vydání 2003
ISBN 80-85920-97-2
Doložka 28949/2003-23

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Technologie 3 - učivo je rozděleno do čtyř částí. První část obsahuje společné učivo a týká se problematiky technické přípravy výroby. Ve druhé části se učebnice zabývá technologií výroby nábytku, uvádí postupy výroby jednotlivých typů nábytku a také technologické postupy v povrchové úpravě. V této části je také zařazena technologie výroby nábytku a jeho částí z plastických hmot a základy technologie výroby čalouněného nábytku. Ve třetí části je zařazeno učivo technologie výroby stavebně truhlářských výrobků ze dřeva a ostatních materiálů včetně typových postupů výroby. Čtvrtá část je zaměřena na technologii výroby dřevěných konstrukcí a součástí staveb, včetně výroby polotovarů a výrobků pro dřevěné stavební konstrukce.��Učebnice je určena především žákům třetího ročníku učebních oborů Truhlář pro výrobu nábytku a zařízení pro dřevěné konstrukce, může být však také využívána v jiných oborech, které se okrajově dotýkají problematiky zpracování dřeva, může být také pomůckou pro pracovníky truhlářských provozů a další odbornou veřejnost.