Technologie 3 pro studijní obor Nábytkářství

Technologie 3 pro studijní obor Nábytkářství

Naše cena:
275 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Informatorium
Autor Král Pavel, Uhlíř Alois, Vlasák Jiří
Rok vydání 2003
ISBN 80-7333-016-4

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Technologie 3 pro studijní obor Nábytkářství. Každý výrobek, zejména pak nábytek nebo jiný předmět obývaného prostředí, má uspokojovat potřeby člověka. Výrobek by měl esteticky, konstrukčně, svojí kvalitou a trvanlivostí vyhovovat všem požadavkům různých zákazníků. Musí být navržen tak, aby bylo možné jej zhotovit nejméně náročným způsobem. Nejméně náročným na dostupnost suroviny, spotřebu materiálu, na výrobní zařízení a samozřejmě na potřebu lidské práce. Výrobek musí mít tedy zejména dobrou technickou a estetickou úroveň. To, aby výrobek měl dobrou technickou úroveň, aby byla uplatňována progresivní organizace jeho výroby a aby výroba dosahovala optimálních ekonomických výsledků, předpokládá při přípravě a navrhování provedení posloupnosti základních technických, technologických, technicko-organizačních a technicko-ekonomických úkonů. Tyto v souhrnu představují technickou přípravu výroby. Jejím úkolem je vyřešit vzhled výrobku, stanovit jeho vlastnosti, rozměry, tvar, určit materiál, navrhnout konstrukční spoje, sestavit technologický i pracovní postup, stanovit výrobní prostředky. Tato učebnice se zabývá nejen zmiňovanou technickou přípravou sériové a kusové výroby, ale charakterizuje potřebnou technologickou dokumentaci a výtěžnost materiálu. Dále probírá výrobu jednotlivých skupin nábytku skříňového, stolového, sedacího a lůžkového, prochází výrobu čalouněného nábytku v návaznosti operací od dělení čalounických materiálů až po kontrolu a balení čalounických výrobků. Samostatnou část učebnice tvoří montáž, balení a skladování dřevěného nábytku. Rozebírá různé druhy výrobních linek, např. dělení velkoplošných materiálů, egalizace, dýhování, konstrukčního opracování, broušení a povrchové úpravy. V závěru se zabývá výrobou stavebně truhlářských výrobků - dveří, oken, obložení a vestavěného nábytku a končí vývojem technologie výroby nábytku. Cílem obsahové náplně není rozebírat detaily strojně technologického zařízení a technologických podmínek jednotlivých druhů opracování materiálů. Cílem je získat znalosti podstaty technologického procesu výroby všeobecně se zaměřením na konkrétní druhy nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků. Technolog, konstruktér nebo mistr ve zmiňovaný<;h výrobách by měl být schopen posoudit odlišnosti i společné znaky jednotlivých popisovaných výrob, sled technologických a pracovních operací, druh strojně technologického vybavení. Musí se umět orientovat v používání širokého sortimentu materiálů a polotovarů. Získané teoretické i praktické znalosti mají přímý nebo zprostředkovaný vliv na jakost finálních produktů, na prodejnost a konstrukceschopnost výrobků na trhu. Hlavním cílem je také snaha naučit se uvažovat technologicky (vědět jak výrobek zhotovit), přitom respektovat ekonomickou stránku výroby a vnímat nutnost dobré organizace výroby a práce na různém stupni vybavení výrobními prostředky.