Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd

Naše cena:
220 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Didaktis
Autor P. Pupík, R. Vémolová, P. Zelený

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Příručka reaguje na novelu školského zákona, která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2015 a pokusného ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2016. Slouží k cílené a systematické přípravě na přijímací zkoušku z matematiky a je využitelná jak při společné práci ve výuce, tak při samostatné přípravě doma.

OBSAH A STRUKTURA

Publikace je koncipována velmi komplexně. Nabízí cílenou čtyřfázovou přípravu složenou z informací o zkoušce, tréninku, simulace „ostré“  zkoušky a zpětné vazby. Je proto rozdělena na čtyři části:

 

I. Úvodní informace

 • informace o jednotných přijímacích zkouškách, o jejich průběhu;

 • informace o podobě didaktického testu z matematiky;

 • přehled typů testových úloh, které se u zkoušek mohou objevit;

 • informace o hodnocení didaktického testu;

 • instrukce k vyplňování záznamového archu;

 • tipy a doporučení pro přípravu i samotnou zkoušku.

II. Sbírka testových úloh

 • představuje tréninkovou část vhodnou k použití před řešením samotných testů;

 • je určena k procvičení základního učiva a dovedností z oblasti matematiky formou testových úloh;

 • obsahuje více než 260 úloh, které nejsou řazeny do komplexních testů, ale jsou rozděleny podle dílčích oblastí učiva (číslo a proměnná, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru, nestandardní aplikační úlohy).

III. Cvičné testy

 • představují simulaci „ostré“ zkoušky;

 • celkem deset didaktických testů ve třech úrovních obtížnosti;

 • jsou určeny k nácviku práce s komplexní sadou úloh z různých oblastí matematiky;

 • testy počtem úloh, svou strukturou a rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ostrým i ilustračním testům CZVV;

 • u každé testové úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.

IV. Klíč

 • výsledky úloh ze sbírkové části;

 • výsledky cvičných testů.

 

KOMU JE UČEBNICOVÁ SADA URČENA

 • pro žáky 9. ročníků k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na střední školy;

 • pro žáky a učitele základních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností;

 • pro žáky a učitele na všech typech středních škol pro opakování učiva základní školy.