Time to Practise 1 + MP3

Time to Practise 1 + MP3

Naše cena:
428 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Polyglot
Autor Tomáš Gráf; Sarah Peters

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Time to Practise 1 - Slovesné jevy Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky

• od autorů Cvičebnice anglické gramatiky a učebnicové řady Time to Talk

• největší soubor cvičení z anglické gramatiky pro české studenty

• ve dvou dílech 15 000 příkladů

• určeno pro studenty všech typů kurzů i pro studium doma

• vhodný doplněk všech učebnic angličtiny pro všechny typy kurzů i samostudium

• pro všechny úrovně od začátečníků až po velmi pokročilé (v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky)

• klíč ke cvičením na protější straně usnadňující práci s knihou

• všechna poslechová cvičení jsou nahrána rodilými mluvčími na CD ve formátu mp3 nebo na čtyřech audio CD

• první díl pokrývá problematiku slovesných jevů (např. časy a časová souslednost, modální slovesa, podmiňovací způsob, gerundium atd.), druhý díl problematiku jevů neslovesných (např. členy, podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovosled atd.) a řadu souhrnných testů pro všechny úrovně Součástí cvičebnice je CD s audionahrávkami ke cvičením ve formátu mp3