Třídní učitel jako kouč

Třídní učitel jako kouč

Naše cena:
349 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Raabe
Autor Kendlíková

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Publikace v rámci ediční řady s názvem Třídní učitel jako kouč rozvíjí dovednosti třídního učitele v oblasti budování třídního kolektivu, věnuje se využití koučinku pro vedení žáků, nastavení spolupráce asistenta pedagoga ve třídě a seznamuje ho s legislativou určenou právě k práci třídního učitele.

Publikace přistupující k třídnímu učiteli jako ke kouči přináší stati, jejichž cílem je budování kolektivu a dosažení jeho rozvoje. V legislativně zaměřených statích se autoři zaměřili na vedení dokumentace související s vedením třídy a na pravidla bezpečnosti při pobytu ve škole i v jejím okolí, stejně jako na nutné kroky v případě porušení bezpečnosti. Aktuální problematice asistenta a jeho roli při výuce je věnována část publikace pojednávající o kvalifikaci, náplni práce, ale i pracovních podmínkách asistentů pedagoga, doplněná příklady z praxe. V tematickém celku zaměřeném na budování třídního kolektivu se autoři zaměřili na vlastní komunikaci ve třídě, poskytují praktické rady, jak třídní učitel může dovést žáka k samostatnosti, zodpovědnosti a tvořivosti pomocí svých koučských dovedností a také jak ve třídách vytvořit takové prostředí, které dokáže podporovat týmového ducha a spolupráci mezi dětmi.  

Obsah publikace:
Vedení dokumentace z hlediska třídního učitele
Bezpečnost a péče o zdraví žáků BOZ a PO – určeno třídnímu učiteli
Role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu
Komunikace ve třídě a škole
Koučování žáka aneb jak jej dovést k samostatnosti, zodpovědnosti a tvořivosti
Psychologické a sociální zákonitosti budování týmu a jak je využívat pro rozvoj třídního kolektivu