Strojírenství

Nakladatelství Sobotáles a Europa-Sobotáles se zaměřují na vydávání středoškolských odborných učebnic pro SOU strojírenské a stavební a další.

Nakladatelství Scientia vydalo řadu Strojírenská technologie.

Technická mechanika – Kinematika

Učebnice je určena pro žáky středních průmyslových škol strojnických a lze ji také použít...
280,- Kč Přidat do košíku

Technická mechanika 1 pro střední odborná učiliště a střední odborné školy

Kniha Technická mechanika 1 pro střední odborná učiliště a střední odborné školy obsahuje...
265,- Kč Přidat do košíku

Technická mechanika 2 pro střední odborná učiliště a střední odborné školy

Druhý díl učebnice Technická mechanika 2 pro střední odborná učiliště a střední odborné...
195,- Kč Přidat do košíku

Technická mechanika 2 pro střední odborná učiliště a střední odborné školy

Druhý díl učebnice Technická mechanika 2 pro střední odborná učiliště a střední odborné...
190,- Kč Přidat do košíku

TECHNICKÁ MECHANIKA Statika

Přednosti této učebnice oproti dosud používaným učebnicím: 1. Komplexnější pojetí předmětu...
295,- Kč Přidat do košíku

Technické kreslení - Učebnice (199,-)

Technické kreslení. Učebnice technického kreslení zkušených pedagogů Jaroslava Kletečky a Petra...
199,- Kč Přidat do košíku

Tepelné turbíny a turbokompresory I - základy teorie a výpočtů

Publikace pro studenty technických vysokých škol a všechny pracovníky, kteří se zabývají návrhem,...
230,- Kč Přidat do košíku

Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným • 3. vydání

Nové, zcela přepracované a aktualizované vydání učebnice Vytápění pro střední školy, která...
423,- Kč Přidat do košíku

Základy strojnictví

Kniha Základy strojnictví přináší základní informace z oblasti zpracování kovů se zaměřením...
559,- Kč Přidat do košíku

Základy strojnictví

Strojníctví je technický obor, který nám umožňuje aplikovat na praktických prvcích konkrétních...
298,- Kč Přidat do košíku