Tesař, truhlář

Materiály 1 pro UO Truhlář

Materiály 1 pro UO Truhlář popisuje surovinovou základnu dřevařského průmyslu – pěstování,...
215,- Kč Přidat do košíku

Materiály 2 pro UO Truhlář

Materiály 2 pro UO Truhlář seznamuje se širokým sortimentem výrobků dřevařské prvovýroby,...
240,- Kč Přidat do košíku

Materiály pro 1. ročník SOU obor tesař

Učebnice přináší přehled používaných stavebních materiálů. Podrobněji se zabývá dřevem...
113,- Kč Přidat do košíku

Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář

Učebnice se zabývá dřevinami, dřevem, materiály na bázi dřeva, materiály vyrobenými chemickým...
195,- Kč Přidat do košíku

Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

Překlad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem německých odborníků, kterou autoři...
580,- Kč Přidat do košíku

Odborné kreslení pro UO Truhlář

Odborné kreslení je předmětem, ve kterém se spojuje logické myšlení s prostorovou představivostí...
260,- Kč Přidat do košíku

Příručka pro truhláře

Český překlad 19. německého vydání oblíbené příručky, která česky vyšla poprvé v r. 1999...
810,- Kč Přidat do košíku

Technologie 1 pro studijní obor Nábytkářství

Technologie 1 pro studijní obor Nábytkářství. Většinu výrobků lze vyrábět mnoha způsoby....
255,- Kč Přidat do košíku

Technologie 2 pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku

Technologie 2 - učivo je rozděleno do pěti kapitol. V jednotlivých kapitolách seznamuje učebnice...
140,- Kč Přidat do košíku

Technologie 2 pro studijní obor Nábytkářství

Technologie 2 pro studijní obor Nábytkářství vychází z nejnovějších technologických poznatků...
255,- Kč Přidat do košíku

Technologie 3 pro 3. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku

Technologie 3 - učivo je rozděleno do čtyř částí. První část obsahuje společné učivo a týká...
191,- Kč Přidat do košíku

Technologie 3 pro studijní obor Nábytkářství

Technologie 3 pro studijní obor Nábytkářství. Každý výrobek, zejména pak nábytek nebo jiný...
275,- Kč Přidat do košíku

Technologie pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva

Učebnice Technologie 1 obsahuje vedle úvodu pět kapitol s ucelenými tématickými celky učiva. V...
164,- Kč Přidat do košíku

Tesařská technologie pro 3. ročník SOU

Učebnice seznamuje žáky s tesařskými výrobky pro výplně otvorů, s tesařskými pracemi při...
135,- Kč Přidat do košíku

Výrobní zařízení pro UO Truhlář

Výrobní zařízení pro UO Truhlář - Základy strojnictví, mechanismy, dopravní stroje a zařízení,...
280,- Kč Přidat do košíku