Výtvarná výchova

Dějiny výtvarné kultury 1

5. upravené vydání. Dějiny výtvarné kultury 1 - Pravěk – renesance, bohatě ilustrované dějiny...
225,- Kč Přidat do košíku

Dějiny výtvarné kultury 2

Dějiny výtvarné kultury 2 - Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury...
226,- Kč Přidat do košíku

Dějiny výtvarné kultury 3

Dějiny výtvarné kultury 3. Třetí díl středoškolské učebnice zahrnuje vývoj výtvarné kultury...
230,- Kč Přidat do košíku

Dějiny výtvarné kultury 4

Dějiny výtvarné kultury 4. Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové...
240,- Kč Přidat do košíku

Dějiny výtvarného umění - 6. rozšířené a upravené vydání

Nově upravený oblíbený, přehledný ilustrovaný vývoj historie a umění od pravěku až po současnost....
195,- Kč Přidat do košíku

Kapitoly z dějin výtvarného umění pro výuku na středních školách

Přehled dějin výtvarného umění od pravěku až po moderní tendence 20. století. Slovník námětů,...
126,- Kč Přidat do košíku

Malý slovník výtvarného umění

Poskytuje základní informaci o hlavních pojmech a termínech ze všech oborů výtvarného umění,...
109,- Kč Přidat do košíku

Mapka uměleckých směrů

Mapka se věnuje vývoji uměleckých směrů v Evropě od antických počátků až po současnost....
39,- Kč Přidat do košíku

Nástin dějin evropského umění 1 • období starověku a středověku

Publikace Nástin dějin evropského umění 1 nabízí stručný přehled vývoje výtvarného umění,...
349,- Kč Přidat do košíku

Nástin dějin evropského umění 2 – ranný novověk

V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury,...
349,- Kč Přidat do košíku

Obrázkový slovníček • Slavná období, základní výtvarné prvky, vybavení interiéru kostela

Publikace Obrázkový slovníček je jedním z výsledku programového projektu Ministerstva kultury...
59,- Kč Přidat do košíku

Průvodce výtvarným uměním 1 • Umění pravěku a starověku

Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ
266,- Kč Přidat do košíku

Průvodce výtvarným uměním 2 • Umění středověku

Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ
266,- Kč Přidat do košíku

Průvodce výtvarným uměním 3 • Renesance, baroku, romantismus

Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ
266,- Kč Přidat do košíku

Průvodce výtvarným uměním 4 • Umění 1. pol. 20. stol.

Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ
266,- Kč Přidat do košíku

Průvodce výtvarným uměním 5 • Výtvarné umění a kultura 2. pol. 20. stol. od roku 1945 do současnosti

Učebnice výtvarné výchovy pro nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ
266,- Kč Přidat do košíku

Přehled učiva - Výtvarná výchova - tabulka A4

Tabulka je určena žákům a studentům výtvarné výchovy. Obsahuje přehled teoretických informací...
19,- Kč Přidat do košíku

Vybrané kapitoly z dějin kultury

Autorka se zabývá historickými aspekty dějin výtvarného umění a hudby a snaží se poskytnout...
229,- Kč Přidat do košíku

Vybrané kapitoly z dějin kultury • XX. století

Navazuje na předchozí publikaci. Tato učebnice se snaží systematicky, v chronologickém sledu postihnout...
240,- Kč Přidat do košíku