Zdravotnická literatura

Akutní selhání ledvin u dětí - 2. přepracované vydání

Přiblížení problematiky akutního selhání ledvin u dětí.S touto medicínsky závažnou situací...
172,- Kč Přidat do košíku

ANATOMIE A EMBRYOLOGIE OKA

Tento učební text přináší základní poznatky o struktuře zrakového ústrojí a jeho anatomickém...
259,- Kč Přidat do košíku

Biochemie pro SZŠ (2. doplněné vydání)

Skripta jsou určena pro obory středních a vyšších zdravotnických škol, pro studijní obory nutriční...
314,- Kč Přidat do košíku

ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 1 — Koncepce českého ošetřovatelství. Základní terminologie

Tato praktická příručka pro zdravotní sestry obsahuje koncepci ošetřovatelství, koncepci domácí...
50,- Kč Přidat do košíku

ČESKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 10 — Manuálek sociální gerontologie

Demografiké údaje hovoří jasně, populace stárne a přibývá starých lidí. A to je důvod, proč...
50,- Kč Přidat do košíku

DĚTSKÁ ANESTEZIOLOGIE

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii...
513,- Kč Přidat do košíku

Diabetologie pro sestry

Celobarevná učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru diabetologie, ale všem sestrám,...
319,- Kč Přidat do košíku

Ekonomika pro střední zdravotnické školy

Publikace vychází z učebních plánů pro zdravotnické obory, je zaměřena na problematiku trhu...
249,- Kč Přidat do košíku

Externí transtorakální defibrilace a kardiostimulace

Skriptum podává aktuální ucelenou informaci o dané problematice. Jsou zde uvedeny elektrické a...
123,- Kč Přidat do košíku

Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů

Základní a dlouho očekávaná učebnice Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů na lékařských...
429,- Kč Přidat do košíku

Fyzikální vyšetření pro sestry

Ojedinělá publikace Fyzikální vyšetření pro sestry je koncipována jako základní učebnice pro...
289,- Kč Přidat do košíku

Fyzikální vyšetření pro sestry

2., přepracované vydání Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství...
289,- Kč Přidat do košíku

Fyziologie • Učebnice pro studenty zdravotnických oborů - 2. vydání

Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky,...
259,- Kč Přidat do košíku

Geometrická optika (SZ3 a VOŠz)

Učebnice na 218 stranách v 9 kapitolách podrobně pojednává geometrickou optiku. Svým pojetím...
396,- Kč Přidat do košíku

Gynekologie pro střední zdravotnické školy

Zabývá se vyšetřovacími metodami v gynekologii. V knize najdete tyto hlavní kapitoly. Úvodem Anatomie...
215,- Kč Přidat do košíku

Histologie a histologická technika 1.část - Histologie

Text určen pro SZŠ, PSS, LF a další pracovníky ve zdravotnictví.
145,- Kč Přidat do košíku