Učebnice.com Učebnice MŠ, ZŠ, SŠ Učebnice pro ZŠ a SŠ Základní školy praktické a speciální

Základní školy praktické a speciální

Nacházíte se v kategorii Základní školy praktické a speciální. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Český jazyk pro 9. ročník (Základní škola praktická) • Pracovní sešit

Pracovní sešit je zaměřen především na procvičování a prohlubování slohového učiva. Sešit...
85,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk pro 9. ročník (Základní škola praktická) učebnice

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího...
139,- Kč Přidat do košíku

Čítanka pro 1. stupeň 1. díl ZŠ praktické (pro 3. ročník)

Učebnice pro 3. ročník navazuje na slabikáře vydané v Nakladatelství PARTA. Cílem čítanky je...
202,- Kč Přidat do košíku

Čítanka pro 1. stupeň 2. díl ZŠ praktické (pro 4. ročník)

První část učebnice pro 4. ročník je opakovací. Texty v ní jsou řazeny podle pořadí písmen...
202,- Kč Přidat do košíku

Čítanka pro 1. stupeň 3. díl ZŠ praktické (pro 5. ročník)

První část čítanky pro 5. ročník je věnována opakování a procvičování. Texty v ní obsažené...
202,- Kč Přidat do košíku

Čítanka pro 2. stupeň ZŠ praktické, 1. díl (pro 6. ročník) (202,-)

Čítanka obsahuje pestrý výběr textů, v první části řazených v rytmu školákova roku, ve druhé...
202,- Kč Přidat do košíku

Čítanka pro 3. ročník (Základní škola praktická)

Čítanka je z dílny renomovaných autorů, kteří se své práce zhostili nadmíru úspěšně. Osvědčený...
199,- Kč Přidat do košíku

Člověk a jeho svět - Lidé a čas - pracovní sešit pro praktické školy

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Člověk a jeho svět - Lidé a čas. Sešit je určen...
88,- Kč Přidat do košíku

Člověk a jeho svět - Lidé a čas - vlastivěda 4. a 5. (Základní škola praktická) - učebnice

Učebnice obsahuje učivo vlastivědy 4. a 5. ročníku základní školy praktické. Obsahuje následující...
147,- Kč Přidat do košíku

Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás PS (vlastivěda) základní školy praktické

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás. Je určen...
88,- Kč Přidat do košíku

Člověk ve společnosti • ZŠ pro sluchově postižené

Poslední v řadě učebnic občanské výchovy zahrnuje poměrně náročná témata o mezinárodním...
189,- Kč Přidat do košíku

Čteme obrázky – procesní schémata

Učební pomůcka Čteme obrázky – komunikační systém tvořený návodnými kresbami – procesními...
267,- Kč Přidat do košíku

Čteníčko 1 • pracovní sešit ke čtení pro 1. ročník zvláštní školy

Pracovní sešit doplňuje učebnici V. Lince Naše čtení pro 1. ročník ZvŠ. Část dětí si obtížně...
144,- Kč Přidat do košíku

Čteníčko 2 • pracovní sešit ke čtení pro 1. ročník zvláštní školy

Pracovní sešit k slabikáři pro 2. ročník ZŠ praktické. Žákům těchto ročníků slouží k...
144,- Kč Přidat do košíku

Dějepis - Starověk pracovní sešit - základní školy praktické

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Starověk
79,- Kč Přidat do košíku

Dějepis I • Středověk pro sluchově postižené

Tato učebnice Dějepis 1 je první z nově koncipované řady, která bude sestavena z několika samostatných...
295,- Kč Přidat do košíku

Dějepis II • Starověk pro sluchově postižené

Druhá v řadě dějepisných učebnic Dějepis 2 shrnuje učivo o starověkém Egyptě, Řecku...
315,- Kč Přidat do košíku

Dějepis III • Středověk pro sluchově postižené

Tato učebnice Dějepis 3 se zabývá obdobím od rozpadu Římské říše po objevné plavby na počátku...
281,- Kč Přidat do košíku

Dějepis IV • Novověk pro sluchově postižené

Tato učebnice Dějepis 4 obsahuje toto učivo (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní...
432,- Kč Přidat do košíku

Dějepis, 1. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Učebnice, která má v podtitulku uvedeno Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace –...
204,- Kč Přidat do košíku