Učebnice.com Učebnice MŠ, ZŠ, SŠ Učebnice pro ZŠ a SŠ Základní školy praktické a speciální

Základní školy praktické a speciální

Nacházíte se v kategorii Základní školy praktické a speciální. Pokračujte výběřem podkategorie v levém menu..

Matematika pro 2. ročník (Základní škola praktická)

Učebnice obsahuje učivo aritmetiky: sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do deseti,...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 2. ročník (Základní škola praktická) • Pracovní sešit

Na učebnici navazuje pracovní sešit s velkým množstvím numerických cvičení a slovních úloh,...
139,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

Vychází z RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace,...
204,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. pracovní sešit (pro 7. ročník)

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z první části učebnice – sčítání typu 23+5...
124,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 2. pracovní sešit (pro 8. ročník)

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z druhé části učebnice – písemné sčítání...
124,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 3. ročník (Základní škola praktická)

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 3. ročník * pracovní sešit (Základní škola praktická)

Pracovní sešit je zásobník cvičení, která žáci mohou samostatně, eventuálně za pomoci učitele,...
139,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 4. ročník (Základní škola praktická)

Na opakování a prohlubování učiva 1. až 3. ročníku navzuje nové učivo: numerace v oboru do...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit) (Základní škola praktická)

Na učebnici navazuje pracovní sešit s množstvím rozmanitých cvičení a slovních úloh, určených...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 5. ročník (Základní škola praktická)

Učebnice matematiky obsahuje učivo aritmetiky a geometrie. Aritmetika je zaměřena na sčítání...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 5. ročník (Základní škola praktická) • Pracovní sešit

Důležitým pomocníkem je pracovní sešit, který obsahuje úlohy z aritmetiky i z geometrie. Zásobník...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 6. ročník (Základní škola praktická)

Kromě opakování učiva z předchozího ročníku obsahuje učebnice tato témata: sčítání a odčítání...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 6. ročník pracovní sešit (Základní škola praktická)

Pracovní sešit je zaměřen na probírané učivo aritmetiky a geometrie. Příklady jsou doplněny...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 7. ročník (Základní škola praktická)

Učivo 7. ročníku rozšiřuje číselný obor do milionu. Orientace a základní početní úkony v...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 7. ročník (Základní škola praktická) pracovní sešit

Pracovní sešit slouží k procvičení učiva aritmetiky a geometrie v příslušném ročníku. Obsahuje...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 8. ročník (Základní škola praktická)

Stěžejním učivem 8. ročníku jsou zlomky a desetinná čísla, v geometrii pak obsahy a povrchy...
145,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 8. ročník (Základní škola praktická) pracovní sešit

Pracovní sešit slouží k procvičení učiva aritmetiky a geometrie v příslušném ročníku. Obsahuje...
89,- Kč Přidat do košíku

Matematika pro 9. ročník (Základní škola praktická) pracovní sešit

Pracovní sešit slouží k procvičení učiva aritmetiky a geometrie v příslušném ročníku. Obsahuje...
89,- Kč Přidat do košíku

Náš slabikář 1. díl pro nižší stupeň pomocné školy

Učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět čtení. Prostřednictvím...
247,- Kč Přidat do košíku

Náš slabikář 2. díl pro střední stupeň pomocné školy

Učebnice navazuje na 1. díl Našeho slabikáře a je součástí ucelené řady učebnic pro vyučovací...
247,- Kč Přidat do košíku