Učebnice pro sluchově postižené

Mačkadlo pro rozlišení tvrdých a měkkých slabik (239,-)

Mačkadlo k rozlišování tvrdých a měkkých slabik # tvar a velikost umožňuje použití současně...
239,- Kč Přidat do košíku

Bzučák vč. baterie (355,-)

Skvělá pomůcka pro všechny školáky nejen při výuce českého jazyka. Vybaven světelným...
355,- Kč Přidat do košíku

Člověk ve společnosti • ZŠ pro sluchově postižené

Poslední v řadě učebnic občanské výchovy zahrnuje poměrně náročná témata o mezinárodním...
189,- Kč Přidat do košíku

Dějepis I • Středověk pro sluchově postižené

Tato učebnice Dějepis 1 je první z nově koncipované řady, která bude sestavena z několika samostatných...
295,- Kč Přidat do košíku

Dějepis II • Starověk pro sluchově postižené

Druhá v řadě dějepisných učebnic Dějepis 2 shrnuje učivo o starověkém Egyptě, Řecku...
315,- Kč Přidat do košíku

Dějepis III • Středověk pro sluchově postižené

Tato učebnice Dějepis 3 se zabývá obdobím od rozpadu Římské říše po objevné plavby na počátku...
281,- Kč Přidat do košíku

Dějepis IV • Novověk pro sluchově postižené

Tato učebnice Dějepis 4 obsahuje toto učivo (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní...
432,- Kč Přidat do košíku

Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené žáky v mateřské a základní škole

Zařazení sluchově postiženého žáka do běžné základní školy předpokládá, že mu škola...
74,- Kč Přidat do košíku

Fyzika - Elektřina, magnetismus, optika, astronomie pro sluchově postižené

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání navazuje tato učebnice...
405,- Kč Přidat do košíku

Fyzika-mechanika, termodynamika, akustika pro 2.stupeň sluchově postižených

ZŠ pro sluchově postižené V učebnici je dána přednost aktivnímu osvojování učiva před memorováním....
308,- Kč Přidat do košíku

Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

V příručkách jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově...
87,- Kč Přidat do košíku

Kapitoly o integraci sluchově postižených

V příručkách jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově...
67,- Kč Přidat do košíku

Procvičování prostorové orientace u dětí sluchově postižených • Tabulky-speciální školy

Příručky k jednotlivým odborným problémům jsou určeny pracovníkům speciálně pedagogických...
77,- Kč Přidat do košíku

Příprava na čtení u sluchově postižených dětí v předškolním věku -speciální školy

Příručky k jednotlivým odborným problémům jsou určeny pracovníkům speciálně pedagogických...
69,- Kč Přidat do košíku

Přírodopis - Zoologie 1 pro sluchově postižené

Hlavní náplní druhé učebnice předmětové řady je učivo zoologie: od živočišné buňky , přes...
388,- Kč Přidat do košíku

Přírodopis - Biologie člověka pro sluchově postižené

Učebnice (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) obsahuje tato témata:...
480,- Kč Přidat do košíku

Přírodopis - Botanika pro sluchově postižené

Úvodní titul nové řady učebnic přírodopisu zpracovává přehledně a informativně témata obecné...
315,- Kč Přidat do košíku

Přírodopis - Země,naše planeta - pro sluchově postižené

Poslední učebnice přírodopisu Země,naše planeta se zabývá životem organismů na Zemi, nerosty,horninami...
469,- Kč Přidat do košíku

Přírodopis - Zoologie 2 pro sluchově postižené

Další učebnice předmětové řady navazuje na Zoologii I a vychází z osnov pro 7. ročník. Dokončuje...
380,- Kč Přidat do košíku