Alter

Nakladatelství ALTER vydává řadu učebnic pro 1. a 2. stupeň základní školy, výukové programy, elektronické a interaktivní varianty tištěných učebnic, pomůcky pro žáky a nástěnné obrazy.

Český jazyk - Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a příbuzných slov (Alter)

Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a příbuzných slov. Doplněk pro výuku českého jazyka ve 3....
49,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 1 - Vystřihovací písmena a slabiky (Alter)

Doplněk ke Slabikáři autorů Jiřího Žáčka a Heleny Zmatlíkové. Kartičky s jednotlivými písmeny...
26,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 • Pracovní sešit 1 k učebnici Český jazyk 2

Dvojdílný pracovní sešit cvičení a úkolů pro samostatnou práci žáků vychází převážně...
47,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 • Pracovní sešit 2 k učebnici Český jazyk 2

Dvojdílný pracovní sešit cvičení a úkolů pro samostatnou práci žáků vychází převážně...
47,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 • Pracovní sešity (sada) k učebnici Český jazyk 2

Zásoba cvičení a úkolů pro samostatnou práci žáků. Součástí pracovních sešitů (2) je i...
94,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 • Soubor nástěnných tabulí k Českému jazyku 2 (Alter)

Obsahuje tabule: Rozdělení hlásek; Druhy vět; Abeceda (typy tiskacího i psacího písma).
283,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2. ročník (Alter)

Zaměřuje se na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji...
122,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 • Pracovní sešit 1 k učebnici Český jazyk 3

Pracovní sešit 1 je účelným doplňkem učebnice Český jazyk 3. Cvičení navazují na texty v...
61,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 • Pracovní sešit 2 k učebnici Český jazyk 3

Pracovní sešit 2 je účelným doplňkem učebnice Český jazyk 3. Cvičení navazují na texty v...
59,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 • Sada - Pracovní sešit 1 a 2 k učebnici Český jazyk 3

Sada pracovních sešitů 1 a 2 k ČJ 3. Zásoba cvičení a úkolů pro samostatnou práci žáků....
120,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 • Soubor nástěnných tabulí k Českému jazyku 3

Poslední soubory! Obsahuje tabule: Vyjmenovaná slova po b; Vyjmenovaná slova po l; Vyjmenovaná slova...
660,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3. - 5. r. - Přehledy českého jazyka 3.–5. r. a úvod do 6. ročníku

Příručka sumarizuje učivo na úrovni RVP ZV v podobě přehledů, paradigmat, schémat a myšlenkových...
53,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3. ročník (měkká vazba) (Alter)

Učebnice seznamuje s psaním párových souhlásek uvnitř slov, se stavbou slova a s vyjmenovanými...
109,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3. ročník (tvrdá vazba) (Alter)

Učebnice seznamuje s psaním párových souhlásek uvnitř slov, se stavbou slova a s vyjmenovanými...
132,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Pracovní sešit 1 k učebnici Český jazyk 4

Pracovní sešit 1. Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům...
73,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Pracovní sešit 2 k učebnici Český jazyk 4

Pracovní sešit 2. Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům...
73,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Sada - Pracovní sešit 1 a 2 k učebnici Český jazyk 4

Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy....
146,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 a 5 • Soubor nástěnných tabulí k Českému jazyku 4 a 5 (Alter)

Obsahuje tabule: Časování sloves ve způsobu oznamovacím; Časování sloves ve způsobu rozkazovacím;...
1 105,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4. ročník (měkká vazba) (Alter)

Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov...
109,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4. ročník (tvrdá vazba) (Alter)

Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov...
132,- Kč Přidat do košíku