Nová škola - DUHA s.r.o.

Český jazyk 1 - Sada Skládací abeceda a Značky a číslice

Pomůcky Nová škola k češtině i k matematice dohromady - vystřihovací písmena i abeceda.
45,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 1 - Se zvířátky do pohádky • První pohádky, básničky a hádanky

Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly....
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 1 - Skládací abeceda ke Slabikáři

Vystřihovací písmena
24,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 - Tvrdé a měkké slabiky • Pracovní sešit pro 2. ročník

Seznamuje s problematikou psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní skupin dě, tě,...
30,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 • učebnice pro 2. ročník

Učebnice obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry,...
85,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2* - Čtení s porozuměním

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a...
85,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2* - Metodický průvodce Český jazyk 2 k učebnici s pracovním sešitem - Čtení s porozuměním

Obsahuje: vymezení předmětu český jazyk, vymezení pojmu čtenářská gramotnost a popis čtenářských...
140,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2* - Pracovní sešit 1. díl dle RVP - Čtení s porozuměním

Pracovní sešit 2/1 Duhová řada - Čtení s porozuměním a komunikativnost. Všechny učebnice a...
55,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2* - Pracovní sešit 2. díl - Čtení s porozuměním

Pracovní sešit 2/2 Duhová řada - Čtení s porozuměním a komunikativnost. Nakladatelství Nová...
55,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 - Vyjmenovaná slova hrou

Pracovní sešit pro 3. ročník. cvičení vycházejí z moderních trendů našeho školství - náročné...
45,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 - Vyjmenovaná slova nově – pracovní sešit

Nový pracovní sešit zpracovává učivo inovativním způsobem. Děti sešitem provází...
45,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3 – pracovní sešit, původní řada

Přepracováno pro rozvoj tvořivosti žáků v hodinách českého jazyka. Přináší nově pojatá...
45,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 3* - Čtení s porozuměním – učebnice

Duhová řada - moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu...
85,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4

Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické...
85,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Pravopis podstatných jmen rodu mužského • Pracovní sešit pro 4. ročník

Sešit procvičuje pomocí doplňovacích cvičení psaní i/y v podstatných jménech rodu mužského....
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního • Pracovní sešit pro 4. ročník

Postupné procvičení podstatných jmén rodu středního a ženského. Následují souhrnná cvičení...
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4 • Shoda přísudku s podmětem • Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník

Na mnoha příkladech je vysvětlena a procvičena jedna z nejsložitějších kapitol českého jazyka....
32,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4* - Čtení s porozuměním

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení...
89,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4* - pracovní sešit - Čtení s porozuměním.

Pracovní sešit - Český jazyk 4 – Učíme se hrou s Magikem Moderní pracovní sešit Učíme...
59,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 4* -Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský)

Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných...
45,- Kč Přidat do košíku