SPN

Nakladatelství SPN vydává učebnice českého jazyka původní, originálně vytvořené českými autory jak slovesnými, tak výtvarnými.

♥ Kresebné uvolňovací cviky pro prvňáčky

Publikace je určena jako pracovní sešit, který pomáhá uvolňovat dětskou ruku pro nácvik psacího...
51,- Kč Přidat do košíku

♥ Budu dobře číst 1

Pracovní učebnice čtení a psaní pro 1. ročník ZŠ s využitím genetické metody. Nová dvoudílná...
107,- Kč Přidat do košíku

♥ Budu dobře číst a Umím dobře číst - Příručka učitele

Tato příručka pro učitele je doplňkem dvoudílné učebnice elementárního čtení pro 1. ročník...
69,- Kč Přidat do košíku

♥ Čtení s radostí - příprava na počáteční čtení - Pracovní sešit

Tento pracovní sešit je určen žákům prvních ročníků a dětem předškolního věku pro začátek...
84,- Kč Přidat do košíku

♥ Písanky pro prvňáčky - sada 1-5

Soubor pěti barevně odlišených písanek dotváří komplet s učebnicí Učíme se číst. Své uplatnění...
84,- Kč Přidat do košíku

♥ Písmena pro učitele 1. ročníku ZŠ

Sada písmen je určena především učitelům pro frontální a skupinovou práci s žáky 1. ročníku....
84,- Kč Přidat do košíku

♥ Písmenka pro žáky 1. ročníku ZŠ

Písmenka jsou určena pro nácvik zrakové analýzy a syntézy při výuce čtení v 1. ročníku ZŠ...
84,- Kč Přidat do košíku

♥ Učíme se číst

Učebnice v sobě spojuje funkci prvního slabikáře a čítanky pro prvňáčky, učí děti číst...
154,- Kč Přidat do košíku

♥ Učíme se číst • Pracovní sešit k 1. dílu učebnice

Pracovní sešit vznikl na základě praktických zkušeností při práci s učebnicí. Doplňuje ji...
111,- Kč Přidat do košíku

♥ Učíme se číst pro 1. ročník - Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka vede učitele, případně i rodiče krok za krokem základními pravidly genetické...
98,- Kč Přidat do košíku

♥ Umím dobře číst 2

Pracovní učebnice čtení a psaní pro 1. ročník ZŠ s využitím genetické metody. Nová dvoudílná...
107,- Kč Přidat do košíku

Barevná čeština pro čtvrťáky

Tato publikace je určena k zopakování a procvičení učiva českého jazyka 4. ročníku ZŠ. Přináší...
98,- Kč Přidat do košíku

Barevná čeština pro druháky

Publikace je určena k zopakování a procvičení učiva českého jazyka 2. ročníku ZŠ. Přináší...
98,- Kč Přidat do košíku

Barevná čeština pro páťáky

Publikace je určena k zopakování a procvičení učiva českého jazyka 5. ročníku ZŠ. Přináší...
98,- Kč Přidat do košíku

Barevná čeština pro prvňáčky

Pro každý ročník je určena jedna publikace plná zajímavých a netradičních úkolů k procvičování...
98,- Kč Přidat do košíku

Barevná čeština pro třeťáky

Třetí část pětidílné řady pro 1.-5. ročník ZŠ. Pro každý ročník je určena jedna publikace...
98,- Kč Přidat do košíku

Cvičení z pravopisu pro malé školáky

Publikace je určena žákům 2.- 4. ročníku základní školy jako pomocná kniha pro zdokonalení...
127,- Kč Přidat do košíku

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem...
129,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 1 - Už čteme a píšeme sami SVP

Druhý díl pracovní učebnice ke genetické metodě čtení vede žáky od čtení velkých písmen...
399,- Kč Přidat do košíku

Český jazyk 2 • Nová řada podle RVP • MP

Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří užívají ve výuce učebnici Český jazyk...
127,- Kč Přidat do košíku