NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 6 - Dělitelnost (pracovní sešit)

Nové dvoubarevní pracovní sešity formátu A4. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové...
49,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Dělitelnost (učebnice)

V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků...
59,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Desetinná čísla (pracovní sešit)

Nové dvoubarevní pracovní sešity formátu A4. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové...
54,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Desetinná čísla (učebnice)

V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků...
64,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Kladná a záporná čísla (pracovní sešit)

Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky...
54,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno...
64,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Vyzkoušej svůj důvtip 6 • Příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. ročníku

Opakování, procvičování. Zábava s matematikou! Pracovní sešit pro bystré žáky přináší...
33,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Základy geometrie (pracovní sešit)

Pracovní sešit Každá kapitola je rozdělena do tří částí: Hlavní část obsahuje procvičovací...
54,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 - Základy geometrie (učebnice)

V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků...
64,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • Geometrie 6 • pracovní sešit pro 6. ročník

Geometrické úkoly k procvičování učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování.
30,- Kč Přidat do košíku

Matematika 6 • Geometrie 6 • učebnice pro 6. ročník

Zahrnuje učivo z učebních plánů vzdělávacího programu základní škola (pojmy: úhel a jeho...
59,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Procenta, trojčlenka (pracovní sešit)

Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním...
54,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Procenta, trojčlenka (učebnice)

Žáci si nejprve připomenou poměr (měřítko mapy). Dále budou rozlišovat přímou a...
64,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Rovinné útvary (pracovní sešit)

Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním...
49,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Rovinné útvary (učebnice)

Učebnice je zaměřena na: - trojúhelníky (pojmy, těžnice, výšky), - kružnice opsaná a vepsaná, -...
59,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (učebnice)

Učebnice probírá následující témata: shodnost útvarů v rovině, věty o shodnosti trojúhelníků,...
64,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti pracovní sešit

Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním...
54,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Zlomky, poměr (pracovní sešit)

Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním...
54,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 - Zlomky, poměr (učebnice)

Na začátku učebnice je zařazeno připomenutí desetinných čísel. Následně jsou zavedeny zlomky a...
64,- Kč Přidat do košíku

Matematika 7 • Geometrie 7 • učebnice pro 7. ročník

Učebnice důsledně zpracovaná dle vzdělávacího programu základní škola, obsahuje kapitoly: Shodnost...
59,- Kč Přidat do košíku