♥ Učíme se číst • Pracovní sešit k 1. dílu učebnice

Učíme se číst • Pracovní sešit k 1. dílu učebnice

Naše cena:
99 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel SPN
Autor Wagnerová Jarmila, Václavovičová Jaroslava
Rok vydání 2002
ISBN 978-80-7235-583-9
Doložka 22098/2002-22

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Pracovní sešit vznikl na základě praktických zkušeností při práci s učebnicí. Doplňuje ji o úkoly na opakování a procvičování písmen a hlásek. Předpokládá se, že s tímto sešitem budou žáci pracovat nejméně po celé první čtvrtletí, tedy po celou dobu čtení z prvního dílu učebnice, kdy čtou a píší pouze velkými tiskacími písmeny.�K procvičení každého písmene je určeno vždy několik stránek v sešitě. Vytvořil se tak dostatek materiálu jak ke čtení, tak i k zapisování hůlkovým písmen. Samohlásky i první písmena děti zapisují do linek, později, když už mají více čtenářských i písařských zkušeností, nová písmena jen obtahují a chybějící doplňují do tištěného textu. Pro zápis tiskacích písmen lze využít také deník pro první třídu. Ten může sloužit zejména pro psaní diktátů písmen a slov, ale i pro tvořivé psaní žáků. Úkoly, které jsou v pracovním sešitě, je vhodné v různých obměnách využívat také při práci s tabulí, některé strany v pracovním sešitě mohou být použity pro samostatnou práci žáků.�Sešit slouží i jako omalovánky. Vybarvování však není samoúčelné, má svou funkci. Zastoupí účinnou relaxaci, může být domácím úkolem, ale především pomáhá spolu se zapisováním písmen smysluplně uvolnit ruku a rozvíjí jemnou motoriku. Při přípravě pracovního sešitu byla na doporučení učitelů věnována zvláštní pozornost rozvoji zrakové percepce. Nesmíme však také zapomenout na rozvoj sluchové percepce, a to v krátkých chvilkách v každé hodině (hláskový sluchový sklad a rozklad slov). Na každé straně sešitu dole je uvedeno, ke které straně učebnice se příslušná stránka pracovního sešitu vztahuje. Pokyny pro práci jsou psány záměrně hůlkovým písmem, takže si je děti, které se stále více zdokonalují ve čtení, mohou samy postupně vyluštit.