ÚZ č. 1197 - Energetika

NOVINKA ÚZ č. 1197 - Energetika

Naše cena:
289 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Sagit

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky  Největší změny od minulého vydání nastaly u pravidel trhu s elektřinou a plynem. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 8. 5. 2017, 384 stran

Obsah publikace:

 • Přehled prováděcích předpisů
 • Přehled energetického zákona
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
 • Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
 • Vyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
 • Vyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
 • Vyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
 • Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
 • Nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
 • Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou - účinnost 1. 6. 2017
 • Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
 • Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 • Vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
 • Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 • Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
 • Vyhláška č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
 • Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
 • Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
 • Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
 • Státní energetická koncepce  

Toto téma edice ÚZ je vydáno ve spolupráci s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (KŠB).

Publikace obsahuje texty těch právních předpisů z oblasti energetiky, které se v praxi používají nejčastěji.