ÚZ č. 997 - Daň z přidané hodnoty 2014 - úplná znění předpisů

ÚZ č. 997 - Daň z přidané hodnoty 2014 - úplná znění předpisů

Naše cena:
97 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Sagit

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Rozsáhlá novela zákona o DPH reaguje na pojmové změny vyplývající z nového občanského zákoníku a dále obsahuje řadu věcných a metodických změn – celkem 317 změnových bodů. Publikace obsahuje také novelizovanou směrnici Rady ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Součástí publikace jsou také příslušné pokyny a sdělení Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství.

vydal: Sagit, podle stavu k 6.1.2014, 240 stran, úplné znění

Obsah publikace:

 • Přehled zákona o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
 • Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (přepracování)
 • Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
 • Pokyn MF čj. 05/75 367/2004 (Pokyn D-265), o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
 • Sdělení MF čj. 18/25 356/2006 - 181, k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
 • Pokyn MF čj. 49/114 005/2010-492 (Pokyn D-343), k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
 • Pokyn GFŘ D-4 čj. 7353/11-3210-011021, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ’zákon o dani z přidané hodnoty’)
 • Informace GFŘ a MF ze dne 9. 11. 2011 k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 • Informace GFŘ čj. 101/13-121002-506729, k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení
 • Informace GFŘ čj. 58463/13/7001-21000-101206, k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty