Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Naše cena:
95 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Autor Štiková Věra, Tabarková Jana
ISBN 973-4-93

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Učebnice je součástí řady Porozumění v souvislostech.

V učebnici se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi nejstarších českých dějin, a to až po nástup Habsburků na český trůn.

Díky propojení učebního textu na podbarveném pozadí, motivační ilustrace a otázek si žáci mohou učivo osvojit více způsoby. V kapitolách a podkapitolách, které jsou věnovány dobovému způsobu života a práce, je zařazena motivační ilustrace s jednoduchými otázkami. Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním. Na dvojstranách z těchto kapitol jsou v dolní čási umístěny mapky Evropy, popř. střední Evropy nebo Eurasie, které mají poukazovat na provázanost českých dějinných událostí s těmi evropskými. V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí aopakovacích  otázek. K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvěčtvrtletní a jedno závěrečné opakování.

Na konci učebnice žáci najdou tipy na výlety za poznáním našich dějin a předků podle dějinného období. Cíle výletů jsou spolu s místy nalezišť významných historických artefaktů a staveb zmíněných v učebnici vyznačeny v mapě ČR.