Žák v krizové situaci - Tipy a náměty pro třídní učitele

Žák v krizové situaci - Tipy a náměty pro třídní učitele

Naše cena:
349 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Raabe
Autor Čapek Robert Sylvie Navarová Zdenka Ženatová

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Publikace s názvem Žák v krizové situaci napomáhá třídnímu učiteli diagnostikovat problémy a ukazuje cestu, jak pracovat s žákem v krizové situaci.

Tématem druhého dílu publikace Třídní učitel II. je především diagnostika a pomoc žáku, který se ocitne v krizové situaci. U tématu šikany se autoři zabývají nejen jejími mechanismy a zákonitostmi, ale i její prevencí založené na uvědomění si emocí a hodnocení světa kolem sebe na základě jejich znalosti. Stati také přinášejí řadu příkladů z praxe včetně jejich řešení a návodu jak v případech šikany mezi žáky postupovat. Článek zaměřený na záškoláctví se věnuje především předcházení i řešení záškoláctví a jeho právnímu rámci. Poslední část publikace je věnovaná tématu krize v rodině. U tématu rozvodu či rozchodu rodičů se autorka zaměřila na projevy signalizující tuto rodinnou krizi, na faktory, které ovlivňují prožívání tohoto období, i na rady jak jednat s dítětem prožívajícím rozvod či rozchod. Ve stati, jejímž tématem je násilí v rodině, se autorka zaměřila na rady pedagogům jak přistupovat k dětem, které byly svědky domácího násilí, včetně doporučení pomáhajících organizací i s kontakty.

Prevence šikany – moře emocí na dlani
Reálné řešení šikany
Záškoláctví
Vliv rozvodu či rozchodu rodičů na dítě
Násilí v rodině – děti jako svědci domácího násilí mezi rodiči